Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)

Annan benämning: Fästingburen encefalit

  • Vad är TBE?

    TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus och är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan spridas mellan djur och människor. Smittan överförs till människor huvudsakligen via fästingbett.