Om sjukdomen TBE

  • Kan TBE smitta på andra sätt än via fästingar?

    TBE smittar inte från person till person och det finns inga kända fall som visar att TBE kan överföras från mamman till fostret under graviditet. Utomlands förekommer att människor smittas av TBE genom opastöriserad mjölk från smittade kor, getter eller får. Några sådana fall har inte rapporterats i Sverige, men det kan inte uteslutas att de förekommit utan att ha upptäckts.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:42

Om vaccination mot TBE

Om fästingar