Om sjukdomen TBE

  • Vid en akut TBE-infektion bildas antikroppar mot TBE-virus, som kan detekteras/påvisas via blodprov. De olika virustyperna (europeisk, sibirisk respektive Fjärran Östern) kan inte särskiljas med de test som används rutinmässigt.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:43

    Direktlänk till frågan

Om vaccination mot TBE

Om fästingar