Om sjukdomen TBE

  • Kan TBE behandlas?

    Det finns inget specifikt läkemedel som är verksamt mot TBE-virus. Behandlingen blir därför symtomatisk, det vill säga inriktas mot patientens symtom.

    Uppdaterad: 2019-01-29 10:19

Om vaccination mot TBE

Om fästingar