Om sjukdomen TBE

  • Kan man få upprepade TBE-infektioner?

    Nej, allt talar för att sjukdomen ger ett livslångt skydd (immunitet).

    Uppdaterad: 2019-01-29 10:19

Om vaccination mot TBE

Om fästingar