Om sjukdomen TBE

  • Varje år rapporteras 200-400 fall av TBE i Sverige. Säkerligen finns det dessutom ett visst mörkertal av fall som aldrig kommer till Folkhälsomyndighetens kännedom. Det är troligt att i stort sett alla de anmälda fallen haft neurologiska infektioner, eftersom de personer som endast insjuknar i en influensaliknande bild sällan söker sjukvård och provtas för TBE. Antalet TBE-fall har ökat stadigt de senaste decennierna, vilket sannolikt beror på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret. Prognoser för framtiden är emellertid svåra att göra av samma orsak, det vill säga att det är många, vitt skilda, faktorer som påverkar TBE-epidemiologin.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:43

    Direktlänk till frågan

Om vaccination mot TBE

Om fästingar