Om sjukdomen TBE

  • TBE är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen (under diagnosen viral meningoencefalit) och alla diagnosticerade fall anmäls av behandlande läkare och diagnosticerade laboratorium till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Under aktuell statistik på Folkhälsomyndighetens webbplats presenteras från vilka län/regioner TBE-fallen har anmälts. Däremot framgår det inte av denna i vilket län de smittats.

    Mer detaljerad information kring regional TBE-förekomst finns på de regionala smittskyddsenheternas hemsidor och respektive landstings sida på 1177.se.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:43

    Direktlänk till frågan

Om vaccination mot TBE

Om fästingar