Om sjukdomen TBE

 • Sjukdomen förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Den är vanligast längs ostkusten och minst tre fjärdedelar av alla rapporterade TBE-fall brukar smittas inom Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren. Samtidigt talar data för att det är fler boende i dessa områden som TBE-vaccinerats än i övriga landet, varför den relativa risken för TBE sannolikt är ännu högre, jämfört med andra områden i Sverige. I Stockholms län har till exempel incidensen i den ovaccinerade populationen uppskattats till 8,5-12 TBE-fall/100000 invånare.

  Smittan har under de senaste decennierna spritt sig även framförallt västerut i landet och bland annat blivit betydligt vanligare kring Vättern och Vänern.

  Sjukdomen finns även på flera platser i övriga Östersjöländer samt i östra och centrala Europa. En ännu allvarligare variant av sjukdomen förekommer i stora delar av Asien där taigafästingen finns.

  Även i riskområden är det dock endast en liten andel av alla fästingar som bär TBE-viruset, på sin höjd några få procentenheter. Därför är det liten risk att smittas efter enskilda fästingbett.

  Det är dessutom betydande skillnader i TBE-förekomst mellan olika områden (även lokalt mycket närliggande) och olika år, både vad gäller andelen fästingar som bär på virus och antalet rapporterade fall.

  Mer detaljerad information kring utbredningen av TBE i Sverige finns på de regionala smittskyddsenheternas hemsidor och respektive landstings sida på 1177.se.

  Uppdaterad: 2020-11-27 13:44

  Direktlänk till frågan

Om vaccination mot TBE

Om fästingar