Om sjukdomen TBE

  • Det finns idag ingen enhetlig definition av ett riskområde för TBE i Sverige, varken geografiskt eller avseende förändringar över tid. Landets smittskyddsenheter har listat specifika riskområden i respektive län och majoriteten definierar ett riskområden som områden där två eller fler TBE-fall rapporterats de senaste åren.
    Årligen samlas en nationell TBE-grupp på Folkhälsomyndigheten för att bland annat göra en riskbedömning och identifiera de områden (kommuner, orter och/eller mer begränsade geografiska områden) som är särskilt riskutsatta avseende förhöjd TBE-incidens.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:44

    Direktlänk till frågan

Om vaccination mot TBE

Om fästingar