Om sjukdomen TBE

Om vaccination mot TBE

  • Kan man få TBE-vaccin gratis?

    Vaccination mot TBE ingår inte i något nationellt vaccinationsprogram i Sverige, så de allra flesta får bekosta vaccinationen själva.
    Enskilda regioner har övervägt att erbjuda invånarna TBE-vaccination inom ramen för regionala vaccinationsprogram. I nuläget är det endast i Region Sörmland som barn och ungdomar till och med 19 år kan vaccinera sig kostnadsfritt (både på landstingsdrivna och privata vårdcentraler i länet).

    Uppdaterad: 2019-01-29 10:21

Om fästingar