Vanliga frågor om TBE (Tick Borne Encephalitis)

Annan benämning: Fästingburen encefalit

  • Var finns fästingar?

    Fästingar finns främst i lövskog och i högt gräs. Fästingar som sprider TBE trivs i fuktig, frodig terräng och fästingen är mycket känslig för uttorkning. Typiska områden där fästingar förekommer är lundar, åkerrenar, strandbuskage och höga gräsmarker.
    I Sverige dominerar den så kallade vanliga fästingen (Ixodes ricinus) som finns i hela Götaland, nästan hela Svealand och även, men i mindre antal, utefter Norrlandskusten. De senaste decennierna har den även börjat sprida sig inåt landet i Norrland, främst utmed de stora älvarna.

    Det är förmodligen fåglar och vandrande däggdjur som bidragit till denna spridning.
    Förutom den vanliga fästingen, som förekommer rikligt i Sverige, upptäckte man 2015 en annan fästingart som kan sprida TBE, taigafästingen (även kallade sibirisk fästing, Ixodes persulcatus), i Norrbotten och på öar nordost om Umeå.

Gå till toppen av sidan