Om sjukdomen TBE

Om vaccination mot TBE

Om fästingar

  • Vilka djur kan bära på fästingar?

    Det är främst smågnagare som möss och sorkar som är värddjur för fästingar, men även andra viltlevande däggdjur – särskilt rådjur och andra hjortdjur –, liksom boskap, husdjur - och människan. Även fåglar är viktiga värddjur för fästingar.

    Uppdaterad: 2019-01-29 10:22