Om sjukdomen TBE

Om vaccination mot TBE

Om fästingar

  • Det är främst smågnagare som möss och sorkar som är värddjur för fästingar, men även andra viltlevande däggdjur – särskilt rådjur och andra hjortdjur –, liksom boskap, husdjur - och människan. Även fåglar är viktiga värddjur för fästingar.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:46

    Direktlänk till frågan