Om sjukdomen TBE

  • Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret. Prognoser för framtiden är emellertid svåra att göra av samma orsak, det vill säga att det är många, vitt skilda, faktorer som påverkar förekomsten av TBE.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:43

    Direktlänk till frågan

Om vaccination mot TBE

Om fästingar