Om sjukdomen TBE

  • Vad beror det på att antalet fall av TBE har ökat de senaste decennierna?

    Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret. Prognoser för framtiden är emellertid svåra att göra av samma orsak, det vill säga att det är många, vitt skilda, faktorer som påverkar förekomsten av TBE.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:43

Om vaccination mot TBE

Om fästingar