Vaccinsäkerhet och övervakning

Lyssna

Frågan om vaccinationer skulle kunna ge sjukdomar som upptäcks först efter lång tid vållar ibland oro. Om alla människor vaccineras kan allt som händer efter vaccination påstås vara orsakat av vaccinationen.

Det är nästan omöjligt att visa att en händelse efter vaccination inte kommer av vaccinet utan skulle hänt även om barnet inte vaccinerats. Det man kan visa, ibland med omfattande studier, är att man inte kan påvisa någon ökad risk för senare sjukdom.

Risk och effekt

Man kan aldrig slå fast att det inte finns någon som helst risk, men den begränsningen gäller alla vetenskapliga undersökningar. Beslutet att rekommendera en vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet bygger alltid på en bedömning av vaccinationens värde, det vill säga riskerna för/med sjukdom jämförs med riskerna med vaccination.

Vacciner som används i Sverige är noggrant testade. De används också i många andra länder. Vacciner är inte hundra procent effektiva för varje individ men de är det bästa skydd som finns mot allvarliga sjukdomar och epidemier som tidigare dödade eller skadade många människor.

Uppföljning

Det är viktigt att följa effekterna av vaccinationsprogrammet, speciellt efter förändringar. Sjukdomar som ingår i programmet (förutom HPV-infektion) tillhör de så kallade anmälningspliktiga sjukdomarna. Folkhälsomyndigheten sammanställer och analyserar statistik över anmälningspliktiga sjukdomar och vaccinationstäckning.

Återkommande immunitetsundersökningar görs genom mätning av antikroppar i blodprov. Syftet med undersökningarna är att få en överblick av befolkningens skydd mot de sjukdomar som vi antingen redan vaccinerar mot eller sjukdomar som vi kan komma att vaccinera mot i framtiden.

Biverkningsrapportering

Sedan 2008 kan allmänheten rapportera biverkningar till Läkemedelsverket. Tidigare kunde bara sjukvårdspersonal rapportera men nu kan också patienter och deras anhöriga själva göra det. Detta kompletterar rapporteringen från hälso- och sjukvården.

Misstänkt biverkning hos människa (lakemedelsverket.se)

Vaccinationsregister

Sedan 2013 ska alla vaccinationer i barnvaccinationsprogrammet rapporteras till vaccinationsregistret. Registret är till för nationell övervakning av vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar.

Nationella vaccinationsregistret

Läs mer om godkännande av vacciner och säkerhetsövervakning på Läkemedelsverkets webbsidor om vacciner.

Vaccin och vaccination (lakemedelsverket.se)