Frågor och svar

Frågor och svar om enskilda sjukdomar

Läs mer

Fakta om sjukdomarna

Du kan läsa mer om sjukdomarna här på Folkhälsomyndighetens webbplats: Sjukdomsinformation om smittsamma sjukdomar

Hälso- och sjukvården, 1177 och landstingens smittskyddsenheter kan också ge information om smittsamma sjukdomar.

1177.se

Fakta om vaccinen

Vaccintillverkaren ansvarar för sina produkter. I FASS finns fakta om vaccinerna.

FASS Allmänhet (fass.se)

Läkemedelsverket godkänner vacciner för bruk i Sverige och bedömer effekt och säkerhet. Läkemedelsverket övervakar och sammanställer anmälningar om biverkningar.

Läkemedelsverket.se

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vaccination mot ett antal olika sjukdomar. I dessa anges bland annat vilka personer som rekommenderas vaccination, med vilken typ av vaccin och med vilka intervall.

Rekommendationer för vaccination