Frågor och svar om vaccinationer

Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade. För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Frågor och svar

Frågor och svar om enskilda sjukdomar

Läs mer

Fakta om sjukdomarna

Du kan läsa mer om sjukdomarna på Folkhälsomyndighetens webbplats: Sjukdomsinformation om smittsamma sjukdomar.

Hälso- och sjukvården och landstingens smittskyddsenheter kan också ge information om smittsamma sjukdomar.

Fakta om vaccinen

Vaccintillverkaren ansvarar för sina produkter. Fakta om vaccinen återfinns bland annat i FASS.

Läkemedelsverket godkänner vacciner för bruk i Sverige och bedömer effekt och säkerhet. Läkemedelsverket övervakar och sammanställer anmälningar om biverkningar.

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vaccination mot ett antal olika sjukdomar. I dessa anges bland annat vilka personer som rekommenderas vaccination, med vilken typ av vaccin och med vilka intervall. Läs mer om Rekommendationer för vaccination.

Gå till toppen av sidan