Frågor och svar om vaccinationer

Lyssna

Följande frågor och svar om vaccinationer är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Allmänna frågor och svar

Frågor och svar om enskilda sjukdomar

Läs mer

Fakta om sjukdomarna

Du kan läsa mer om sjukdomarna här på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Sjukdomsinformation om smittsamma sjukdomar

Hälso- och sjukvården, 1177 och landstingens smittskyddsenheter kan också ge information om smittsamma sjukdomar.

1177.se

Fakta om vaccinen

Vaccintillverkaren ansvarar för sina produkter. I FASS finns fakta om vaccinerna.

FASS Allmänhet (fass.se)

Läkemedelsverket godkänner vacciner för bruk i Sverige och bedömer effekt och säkerhet. Läkemedelsverket övervakar och sammanställer anmälningar om biverkningar.

Läkemedelsverket.se

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vaccination mot ett antal olika sjukdomar. I dessa anges bland annat vilka personer som rekommenderas vaccination, med vilken typ av vaccin och med vilka intervall.

Rekommendationer för vaccination

Läs mer