Frågor och svar

Vem betalar för vaccinationen?

Samtliga vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram är kostnadsfria för den enskilde. För tillfället finns endast ett nationellt vaccinationsprogram: det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

För övriga vaccinationer får den vaccinerade vanligtvis stå för vaccinkostnader. Landsting och regioner kan välja att subventionera vaccinationer helt eller delvis.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan besluta om att ett vaccin ska omfattas av läkemedelsförmånen. Tillverkaren måste själv ansöka om att vaccinet ska prövas.

Arbetsgivare ska stå för kostnader för vaccinationer kopplade till arbetsmiljörisker.

Läs mer

Fakta om sjukdomarna

Du kan läsa mer om sjukdomarna på Folkhälsomyndighetens webbplats: Sjukdomsinformation om smittsamma sjukdomar.

Hälso- och sjukvården och landstingens smittskyddsenheter kan också ge information om smittsamma sjukdomar.

Fakta om vaccinen

Vaccintillverkaren ansvarar för sina produkter. Fakta om vaccinen återfinns bland annat i FASS.

Läkemedelsverket godkänner vacciner för bruk i Sverige och bedömer effekt och säkerhet. Läkemedelsverket övervakar och sammanställer anmälningar om biverkningar.

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vaccination mot ett antal olika sjukdomar. I dessa anges bland annat vilka personer som rekommenderas vaccination, med vilken typ av vaccin och med vilka intervall. Läs mer om Rekommendationer för vaccination.