Frågor och svar

Frågor och svar om enskilda sjukdomar

Läs mer

Fakta om sjukdomarna

Du kan läsa mer om sjukdomarna på Folkhälsomyndighetens webbplats: Sjukdomsinformation om smittsamma sjukdomar.

Hälso- och sjukvården och landstingens smittskyddsenheter kan också ge information om smittsamma sjukdomar.

Fakta om vaccinen

Vaccintillverkaren ansvarar för sina produkter. Fakta om vaccinen återfinns bland annat i FASS.

Läkemedelsverket godkänner vacciner för bruk i Sverige och bedömer effekt och säkerhet. Läkemedelsverket övervakar och sammanställer anmälningar om biverkningar.

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vaccination mot ett antal olika sjukdomar. I dessa anges bland annat vilka personer som rekommenderas vaccination, med vilken typ av vaccin och med vilka intervall. Läs mer om Rekommendationer för vaccination.