Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Värmland?

Victoria Lönnfjord och Johanna Gustavsson berättar hur de statliga stimulansmedlen som avsatts för suicidprevention har påverkat det suicidförebyggande arbetet i Värmland.

Läs intervjun: Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Värmland?

Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Sverige?

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersöker Högskolan Dalarna hur det suicidförebyggande arbetet bedrivs i län, regioner och kommuner. Under sidorna om psykisk hälsa finns intervjun med forskarna Maria Fjellfeldt och Charlotte Roos:

Läs intervjun: Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet?