Röda korsets arbete för människor på flykt

Lyssna

Kriget i Ukraina har tvingat miljontals barn och vuxna på flykt. Runt om i Sverige hjälper civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner människor som flytt hit. Vi har frågat Anna Svensson, rådgivare i folkhälsofrågor vid Röda Korset om deras arbete lokalt och regionalt för att stötta dem som nu är på flykt från kriget.

Vad är viktigast här och nu med anledning av kriget i Ukraina?

Anna Svensson porträtt, leende kvinna i medelåldernRöda korset finns i Ukraina, vid gränserna och i Sverige, en organisation som finns med hela vägen och skapar igenkänning för de som är på flykt. I Sverige möter vi upp människor på ankomstplatser och de är i stort behov av medmänskligt stöd och information. De har också humanitära behov som mat, vatten, hygien och förnödenheter. De flesta har tvingats lämna landet hastigt och kommer utan något med sig. Människor har separerats från sina familjer och genomlevt stora trauman, de har behov av att återknyta kontakt med familjemedlemmar. Det är viktigt att få ett tryggt boende som har en standard som säkerställer skydd, trygghet och goda levnadsförhållanden. Att ge säkra hänvisningar för att komma vidare in i samhället. Volontärer är utbildade och tränade i hur man bemöter människor i kris.

Hur arbetar röda korset tillsammans med kommuner och regioner för att ta emot de som flyr kriget?

Ofta frågar regioner och kommuner Röda Korset om hjälp med stöd för att möta lokala behov. Civilsamhället har en viktig stöttande roll till myndigheter för att möta kriser som sker lokalt, regionalt och nationellt. På en del ställen har civilsamhället rent av tagit täten och kommunen kommit in efter hand. De lokala föreningarna arbetar utifrån de lokala behov som finns. Flera goda exempel på samarbete finns runt om i landet.

Kan du ge något exempel på frivilliginsatser och de lokala behov som kan uppstå?

Absolut! Det finns många exempel där våra lokalföreningar dagligen svarar mot nya behov i lokalsamhället. Frivilliga finns också på plats vid exempelvis Skavsta flygplats, färjeterminalerna i Nynäshamn, Karlskrona och Göteborg. De arbetar på Röda korsets second hand butiker och sorterar gåvor från allmänheten som matchas med de behov som finns. De är på akut- och evakueringsboenden som till exempel i Sundsvall, där de finns på plats med verksamheter för barn och vuxna, tryggar platsen och ger stöd i att hjälpa till med information och hänvisningar. På vår hemsida har vi en sida som heter Engagera dig, där det läggs upp lokala behov som uppstår så att man kan gå in och välja kommun och sedan välja hur man vill engagera sig.

Hur kommer behoven påverkas på längre sikt ur ett folkhälsoperspektiv?

Förebyggande insatser för psykisk hälsa kommer behövas och extra mycket vid anläggningsboenden eller liknande boendeformer. Det är övervägande kvinnor och barn som kommer nu, så vi behöver ha med ett tydligt barnperspektiv. Det kommer finnas behov av mötesplatser och aktiviteter där mammorna kan vara med sina barn. Samtidigt som barnen leker tryggt, kan föräldrar få information och samtalsstöd eller träna svenska. Massdirektivet medför rätt till att gå i skolan och förskolan och här kommer vi nog se olika lösningar. Till exempel vill en del ungdomar studera på distans för att göra klart studier i sitt hemland, men kanske saknar datorer, studiero och läxhjälp och behöver hjälp med det. Det gäller också att ta tillvara på de yrkeskompetenser som har kommit, som pedagoger. Civilsamhället har en viktig roll att fylla tillsammans med kommunen för att erbjuda hälsofrämjande insatser och mötesplatser för gemenskap.

Efter vaccinationsarbetet från pandemin har vi upparbetade samarbeten med regioner och det finns ett fortsatt behov med att sprida information om vaccination mot covid-19 och även barnvaccinationsprogrammet med anledning av att den låga vaccinationsgraden hos människor på flykt.

Foton: Röda korset

Publikationer om nyanlända och flyktingars hälsa