Erfarenheter folkhälsopilot Västerbotten

Lyssna

Länsstyrelsen i Västerbotten har genomfört ett pilotprojekt att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Ta del av slutrapport och material från projektet.

Länsstyrelsen i Västerbotten har på uppdrag av regeringen genomfört ett pilotprojekt att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Projektet har genomförts i nära samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet under åren 2019-2021.

Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Folkhälsopiloten har bland annat tagit initiativ till att etablera en samordnings­struktur som förtydligar det gemensamma regionala folkhälsoarbetet och stärker det lokala folkhälsoarbetet genom det nybildade Forum för folkhälsa i Västerbotten.

Inom ramen för projektet har även en Avsiktsförklaring för långsiktig samverkan kring folkhälso­arbetet initierats och som antagits av centrala aktörer på regional och lokal nivå i länet. Ta del av den och mycket annat material, som kan vara intressanta för dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som berör folkhälsa:

Jämlik hälsa (lansstyrelsen.se)

Intervju folkhälsopilot Västerbotten

Inspirationsfilmer från Folkhälsopilot Västerbotten

Länkarna går till Länsstyrelsen i Västerbottens Youtubekanal.

Folkbiblioteket i Dorotea – en självklar del i folkhälsoarbetet (youtube.com)

Folkhälsa och hållbarhet i ett växande Skellefteå (youtube.com)

Agenda 2030: En folkhälsa som stärker samhällets utveckling (youtube.com)