Läget i Sverige

Mellan vecka 37 och 38 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 med 31 procent, till drygt 2 000 fall. Flera lokala utbrott av smitta i samband med fritidsaktiviteter och evenemang, inklusive idrottslag och tävlingar samt på högstadieskolor och gymnasium har rapporterats. På nationell nivå ökar antalet fall i samtliga åldersgrupper utom bland barn under 10 år och personer 80 år och äldre. Antalet fall har ökat i de flesta regionerna under de senaste veckorna och i Dalarna, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro är ökningen vecka 38 statistiskt säkerställd jämfört med medelvärdet för veckorna 35-37.

Det är fortsatt viktigt att jobba hemifrån om det är möjligt, att stanna hemma vid minsta symptom som kan vara tecken på covid-19-infektion och att hålla avstånd både inomhus och utomhus. Se även de råd och rekommendationer som gäller.

Antalet analyserade tester var cirka 140 000 både vecka 37 och 38, vilket tyder på att det fortsatt är många med luftvägssymtom som testar sig. Andelen positiva ökade till 1,6 procent jämfört med 1,2 procent vecka 37. Nationellt var incidensen 20 fall per 100 000 invånare under vecka 38. Incidensen över 14 dagar (vecka 37 och 38 sammanlagt) var 36 fall per 100 000 invånare. Incidensen var vecka 38 som högst i Dalarna (57 per 100 000 invånare), Kronoberg (43 per 100 000 invånare), Jönköping (29 per 100 000 invånare), och Örebro (28 per 100 000 invånare).

Antalet nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 var fortsatt på oförändrad nivå. Baserat på data fram till och med vecka 36 var antalet dödsfall nationellt fortsatt inom normalspannet för årstiden förutom i Stockholms län där en underdödlighet syns.

I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om preliminära resultat från undersökningen för att mäta förekomsten av covid-19 på Campus Umeå.

Läs hela veckorapporten för vecka 38, publicerad 25 september 2020 (PDF, 1,4 MB)

Figur. Antal provtagna individer per vecka uppdelade på negativa och bekräftat positiva för vecka 6 till 26, antal utförda tester uppdelade på negativa och positiva tester fram till aktuell rapportvecka.

Länkar

Aktuell statistik över bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Frågor och svar om covid-19

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats