Läget i Sverige

Under vecka 26 provtogs drygt 75 000 individer, vilket är en ökning på 25 procent jämfört med föregående vecka. Den ökade provtagningen fångar fler personer med milda symptom och bidrar till ett ökat antal bekräftade fall. Över 7 000 nya bekräftade fall per vecka har rapporterats de tre senaste veckorna. Både antalet intensivvårdade patienter samt rapporterade dödsfall fortsätter att avta på nationell nivå och incidensen av allvarliga fall är låg för samtliga åldersgrupper, vilket tyder på en fortsatt minskad smittspridning. Incidensen per vecka har under hela pandemin varit som högst i åldersgruppen 80 år och har i denna åldersgrupp tydligt avtagit sedan vecka 16, såväl vad gäller samtliga fall som allvarliga fall. Överdödligheten låg strax ovan normalspannet för årstiden både vecka 23 och 24.

Data över resande från Telia visar att svenskarna reser mindre än innan pandemin (vecka 6) men trenden är uppåtgående. För att inte spridningen av covid-19 ska öka, och för att sjukvården inte ska bli överbelastad regionalt, krävs att alla reser ansvarsfullt och fortsätter att hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. En viktig rekommendation är att undvika nära kontakter med människor som man inte umgås med normalt, både under resan och på resmålet. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om man är sjuk. Läs mer på Folkhälsomyndighetens samlingssida om sommaren.

Det är fortsatt regionala skillnader bland såväl allvarliga som lindriga fall och antalet provtagna. En statistisk jämförelse för vecka 26 jämfört med föregående tre veckor visar att ingen region har ett ökande antal allvarliga fall. Minskande antal ses i Blekinge, Gävleborg, Halland, Kronoberg, Stockholm och Östergötland (statistiskt säkerställda skillnader), medan övriga regioner har ett oförändrat antal. I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om modelleringen av spridningen i fyra regioner.

Läs hela veckorapporten för vecka 26, publicerad 3 juli 2020 (PDF, 2,4 MB)

Figur. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka i Sverige fördelat lindriga och allvarliga fall.

Länkar

Aktuell statistik över bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Frågor och svar om covid-19

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats