Läget i Sverige

Antalet fall av covid-19 nationellt ökade med 42 procent mellan vecka 28 och 29 men är fortsatt kvar på en låg nivå i jämförelse med våren. Ökningen sker i mer än hälften av regionerna. Ungefär en femtedel av fallen vecka 29 har smittats utomlands. Smittspridningen har ökat i Europa och i övriga världen och därför finns en ökad risk för resenärer att smittas. Det är viktigt att alla som reser utomlands samt inom Sverige även på resmålet fortsätter att hålla avstånd och umgås i en mindre krets, samt testar sig vid symtom. Regler och rekommendationer inför resa och efter hemkomst finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Detta gäller även de som inte reser (Råd och rekommendationer för att minska smittspridning).

Övervakningen av SARS-CoV-2 virusvarianter visar att deltavarianten sedan vecka 26 är dominerande i Sverige medan andelen alfavarianten minskat. Eftersom det totala antalet fall av covid-19 nu är på en låg nivå går samtliga positiva SARS-CoV-2 prov till helgenomsekvensering. Se statistik om varianter av särskild betydelse på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Under vecka 29 rapporterades 2 637 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är cirka 42 procent fler än under vecka 28. Incidensen av antalet fall över 14 dagar (vecka 28 och 29 sammanlagt) för riket var 43 fall per 100 000 invånare. Andelen positiva individer under vecka 29 var cirka 4 procent, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Vecka 29 provtogs 72 625 individer, vilket är cirka 4 procent fler än vecka 28.

Incidensen av fall per 100 000 invånare var högre i 11 regioner under vecka 29 jämfört med vecka 28 (Gotland, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro) och lägre i en region (Dalarna). Vid en jämförelse av incidensen vecka 29 mot medelvärdet av incidensen under föregående tre veckor var den högre i 6 regioner (Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Västra Götaland) och lägre i 2 regioner (Dalarna och Norrbotten). Skillnaderna var statistiskt säkerställda. Incidensen vecka 29 varierade mellan 5 och 42 fall per 100 000 invånare i regionerna och incidensen för riket var 25 fall per 100 000 invånare.

Mellan vecka 28 och 29 ökade incidensen i alla åldersgrupper mellan 10 och 79 år medan den var oförändrad i grupperna 0-9 år, 80-89 år samt 90 år och äldre. Skillnaderna var statistiskt säkerställda. Vecka 29 var det högst incidens i gruppen 20–29 år följt av grupperna 10–19 år samt 30-39 år, 81 % av fallen vecka 29 var under 40 år. Antalet provtagna individer per 100 00 invånare var högst i åldersgrupperna 20–29 år, 30–39 år och 80+ år.

Hittills har 2 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 29, vilket är lägre än medelvärdet för veckorna 26-28, som var 6 patienter. Under vecka 29 rapporterades nyinlagda patienter från två regioner (Jönköping och Värmland). Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. Fram till och med vecka 29 har totalt 7 604 intensivvårdade patienter bland bekräftade fall av covid-19 rapporterats.

På grund av fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall gäller analyserna i veckorapporten data fram till för två veckor sedan. För vecka 27 har hittills 3 avlidna bekräftade fall rapporterats, vilket är färre än antalet avlidna per vecka under vecka 24–26 (i medeltal 11 dödsfall rapporterade per vecka). Fram till och med vecka 29 har det rapporterats totalt 14 617 dödsfall bland bekräftade fall. Medelåldern för dödsfallen är 82 år över hela pandemin och 75 år de senaste 30 dagarna. Under vecka 27 var dödligheten inom normalspannet för årstiden enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Läs hela veckorapporten för vecka 29, uppdaterad 29 juli 2021 (PDF, 1,9 MB)

Figur. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 40 2020 till och med aktuell rapportvecka.

Stapeldiagram som visar antal bekräftade fall av covid-19 per vecka. Högst antal bekräftade fall syns vecka 51 2020. Skalan går från 0 till 50 000.Figur. Antal bekräftade fall per vecka.

På grund av problem med inrapportering av bekräftade fall under vecka 21 redovisas en del fall från vecka 21 istället under vecka 22. Även för vecka 24 var rapporteringen påverkad. Data som redovisas för de här veckorna (gråmarkerade i figuren) bedöms inte representera smittspridningen.

Länkar