Influensa veckorapporter

Lyssna

Influensarapporterna sammanfattar läget i Sverige och omvärlden. De publiceras regelbundet under influensasäsongen, vilken pågår mellan vecka 40 på hösten och vecka 20 på sommaren.

Aktuell veckorapport om influensa (publiceras regelbundet under influensasäsongen)

Webbsök - uppskattningar av influensa baserat på sökningar på 1177.se (publiceras varje måndag under influensasäsongen)

Underlag till veckorapporterna

Influensarapporterna bygger på:

  • Antalet anmälda fall av influensa A och B.
  • Totalantalet analyser per laboratorium (nämnardata).
  • Prover från patienter med influensaliknande sjukdom som besökt öppenvården.
  • Anonyma data på intensivvårdade patienter med influensa anmälda genom Svenska intensivvårdsregistrets influensamodul (SIR-I)
  • Uppskattningar av den veckovisa överdödligheten.
  • Webbsök för influensa.
  • Statistik över samtal till 1177 via tjänsten Hälsoläge.
  • Statistik över antiviral försäljning från eHälsomyndigheten.

Arkiv

Arkiv för influensa veckorapporter

Läs mer