Sammanfattning

Säsongens influensaepidemi har inte startat då det är fortsatt mycket låg aktivitet i Sverige. Under vecka 5 rapporterades två fall av influensa B och under vecka 6 rapporterades inget fall. Sedan vecka 40 2020 har drygt 54 000 prover analyserats nationellt, varav fem fall av influensa A och 12 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket kan bero på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Influensarapporterna publiceras varannan vecka och nästa rapport publiceras 4 mars 2021.

Läs influensarapporten för vecka 5-6 - publicerad den 18 februari 2021 (PDF, 333 kB)

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Data för vecka 53 visas ej (0 fall).

Läs mer