Sammanfattning

Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Antalet rapporterade fall har ökat successivt de senaste veckorna och lokal smittspridning förekommer. Nationellt är säsongens epidemi ännu inte igång. Under vecka 47 rapporterades 184 fall av influensa, samtliga influensa A. Fallen rapporterades från 16 regioner, varav flest fall rapporterades från region Stockholm, Sörmland och Uppsala. Totalt analyserades 12 444 prover för influensa under vecka 47, varav 1,5 procent var positiva. Av de prover som subtypats hittills i Sverige är majoriteten influensa A(H3N2), men det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas.

Eftersom allt fler fall av influensa rapporteras är det viktigt att personer som har ökad risk för svår sjukdom eller avlida till följd av influensainfektion vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom rekommenderas vaccination. Vaccination rekommenderas även till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter i riskgrupp. Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet.

Vaccination mot influensa (Folkhälsomyndigheten)

Inom sentinelprovtagningen har 19 prover analyserats för influensa under vecka 47. Två prov var positiva för influensa A. Vi söker fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget (nyhet 2021-11-26)

Webbsök för influensa visade på en låg aktivitet vecka 47. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en låg aktivitet som dock är högre jämfört med tidigare säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har fyra intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav två patienter med influensa A (ej subtypad) och två patienter med influensa A(H3N2). Två patienter tillhörde medicinsk riskgrupp.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 47 har 184 fall av influensa rapporterats.

Hela veckorapporten för vecka 47

Läs mer