Influensarapport

Denna rapport publicerades den 7 november 2019 och redovisar influensaläget vecka 44 (28 oktober – 3 november).

Sammanfattning

Influensasäsongen har ännu inte startat i Sverige. Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Under vecka 44 rapporterades 11 fall av influensa A. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten mycket låg.

De flesta regioner startar sina vaccinationskampanjer tisdagen den 19 november 2019 (vecka 47). Vaccinationer på vård- och omsorgsboenden kan börja tidigare.

Vi söker fler! Vi behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Läs mer om sentinelövervakning för influensa
Anmälan till sentinelprovtagning för influensa 2019-2020

Läs hela rapporten för vecka 44 - publicerad 7 november 2019 (PDF, 395 kB)

ÖvervakningssystemVecka 44Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad
övervakning

11 fall, varav:

  • 11 influensa A
  • 0 influensa B

960 prover
1,1 % positiva

-
Sentinelprovtagning

3 fall, varav:

  • 2 A/H1N1pdm09
  • 1 A/H3N2
  • 0 B-Victoria
  • 0 B-Yamagata

25 prover
12,0 % positiva

-
SIRI - Svenska Intensivvårds­registrets Influensa­registrering

Kumulativt har 0 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2019, varav:

  • 0 A/H1N1pdm09
  • 0 A/H3N2
  • 0 B-Victoria
  • 0 B-Yamagata
*
Överdödlighet

Ingen signifikant överdödlighet uppmätt sedan vecka 40, 2019. **

*
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge)

4,2 % samtal om feber hos barn

Aktivitet: mycket låg

-
Webbsök för influensa Inga data pga. tillfälligt tekniskt fel.

* Ej relevant på grund av fördröjning i systemet.
** Uppskattad överdödlighet är preliminär.
- Ingen trend anges innan tröskelvärden för epidemistart passerats.

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger i Sverige.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan