Influensarapport

Denna rapport publicerades den 17 juni 2019 och sammanfattar influensasäsongen 2018-2019.

Sammanfattning av säsongen 2018–2019

Antal rapporterade fall av influensa nådde en medelhög intensitet under säsongen 2018–2019 och var enligt flera övervakningssystem mindre intensiv än de fem föregående säsongerna. Säsongen dominerades av influensa A(H1N1)pdm09 med en efterföljande våg av influensa A(H3N2). Säsongens epidemi startade vecka 50 och nådde sin topp vecka 6. Totalt rapporterades 13 757 laboratorieverifierade influensafall, varav 99 procent var influensa A, vilket är färre fall än under föregående säsong. Influensa A(H1N1)pdm09 dominerade fram till vecka 10, då dominansen skiftade till influensa A(H3N2). Fördelningen av de subtypade proverna var 63 procent A(H1N1)pdm09 och 37 procent A(H3N2).

Enligt telefonsamtal till 1177 Vårdguiden har många föräldrar ringt om feber bland barn och bland barn 0-4 år var andelen samtal om feber markant högre jämfört med föregående fem säsonger. Även incidensen av laboratorieverifierade fall är hög i denna åldersgrupp jämfört med föregående säsonger. Eftersom influensa A(H1N1)pdm09 inte cirkulerat i större omfattning i Sverige sedan säsongen 2015-2016 var det många yngre barn som ännu inte infekterats av A(H1N1)pdm09 som drabbades i större utsträckning av influensa jämfört med föregående säsong.

Färre i åldersgruppen 65 år och äldre har blivit sjuka under säsongen än under föregående två säsonger. I denna åldersgrupp sågs en utdragen aktivitet när A(H3N2) började dominera säsongen. Endast en minimal influensarelaterad överdödlighet uppmättes bland personer 65 år och äldre.

Medelvärdet för vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre var 52,2 procent, vilket är högre än de föregående sju säsongerna. Täckningen har ökat i samtliga åldersgrupper.

Alla analyserade stammar visade antigenisk likhet med vaccinstammen för A(H1N1)pdm09 och influensa B/Yamagata. Majoriteten av A(H3N2)-stammarna hade sämre likhet med äggodlad vaccinstam som därför byttes ut inför säsongen 2019-2020. Enligt interimsrapporten från det europeiska nätverket I-MOVE där Folkhälsomyndigheten deltar visade att vaccinationseffekten för A(H1N1)pdm09 var 45-71 procent. Vaccinationseffekten för att förhindra sjukhusvård var för 65 år och äldre 29-37 procent för A(H1N1)pdm09 och 47 procent för A(H3N2).

Nästa veckorapport publiceras vecka 41

Sentinelövervakningen och nämnardatarapporteringen avslutas nu för säsongen. Måndagen den 30 september 2019 (vecka 40) börjar vi igen och första veckorapporten publiceras torsdagen vecka 41. Ett stort tack till alla som bidragit med data under säsongen. Under sommaren fortsätter övervakningen via flera kontinuerliga system, såsom laboratorierapporteringen, intensivvårdsövervakningen och statistik från 1177 Vårdguiden.

Trevlig sommar önskar vi som arbetat med influensarapporterna denna säsong!

AnnaSara Carnahan, Emma Byström och Marie Rapp (epidemiologi)
Mia Brytting, Helena Dahl, Eva Hansson-Pihlainen och Åsa Wiman (virologi)

Läs hela sammanfattningen av influensasäsongen 2018-2019 - publicerad 17 juni 2019 (PDF, 2,7 MB)

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan