Sammanfattning

Samtliga övervakningssystem visar på en mycket låg influensaaktivitet i Sverige. Säsongens epidemi har ännu inte startat. Under vecka 2 rapporterades inget laboratorieverifierat fall av influensa. Sedan vecka 40 2020 har nära 32 000 prover analyserats nationellt, varav tre fall av influensa A och sex fall av influensa B påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket kan bero på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen. Läs mer om nämnardata i avsnittet ”Läget i Sverige” samt om vaccinationstäckning i veckans specialavsnitt.

Läs influensarapporten för vecka 2 - publicerad den 22 januari 2021 (PDF, 484 kB)

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)