Sammanfattning

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i Sverige. Under vecka 11 och 12 rapporterades två laboratorieverifierade fall av influensa B vardera. Sedan vecka 40 2020 har 112 000 prover analyserats i Sverige, varav sju fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Influensarapporterna publiceras varannan vecka och nästa rapport publiceras 15 april 2021.

Läs influensarapporten för vecka 11-12 - publicerad den 1 april 2021

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf som över antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021. Under vecka 11 och 12 har 4 fall av influensa rapporterats.

Data för vecka 53 visas ej (0 fall).

Läs mer