Influensarapport

Denna uppdatering publicerades den 23 januari 2020 och redovisar influensaläget vecka 3 (13 – 19 januari).

Sammanfattning

Influensaaktiviteten är fortsatt låg i hela Sverige. Spridningen av influensa väntas öka under januari, men ökning har ännu inte tagit fart. Säsongens topp väntas nås under februari eller mars men det är ännu för tidigt att förutspå hur intensiv säsongen kommer att bli. Under vecka 3 rapporterades 282 fall av influensa varav 204 fall av influensa A och 78 fall influensa B. Av de fall som hittills rapporterats under säsongen kan vi se att 3 olika virustyper cirkulerar: influensa A(H1N1)pdm09, influensa A(H3N2) och influensa B/Victoria. I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt låg. I veckans specialavsnitt ”Vad flyger” kan du läsa om övriga orsaker till luftvägsinfektioner.

Hög tid att vaccineras!

För personer som tillhör en riskgrupp, oavsett ålder, är det nu hög tid att vaccinera sig eftersom det tar upp till två veckor att få fullt skydd av vaccinationen. Vaccination rekommenderas för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Till dem räknas gravida, personer som är 65 år eller äldre, samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

Läs hela rapporten för vecka 3 - publicerad 23 januari 2020 (PDF, 1 MB)

ÖvervakningssystemVecka 3Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad
övervakning

282 fall, varav:

  • 204 influensa A
  • 78 influensa B

2 592 prover
10,9 % positiva

Trend: minskning
Sentinelprovtagning

17 fall, varav:

  • 9A/H1N1pdm09
  • 1 A/H3N2
  • 7 B-Victoria
  • 0 B-Yamagata

62 prover
27,4 % positiva

Trend: minskning
SIRI - Svenska Intensivvårds­registrets Influensa­registrering

Kumulativt har 49 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2019.

*
Överdödlighet

Ingen signifikant överdödlighet uppmätt sedan vecka 40, 2019. **

*
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge)

5,1 % samtal om feber hos barn

Aktivitet: mycket låg

Trend: ökning
Webbsök för influensa Aktivitet: låg Trend: minskning

* Preliminärt på grund av fördröjning i rapporteringen.
** Uppskattad överdödlighet är preliminär.

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger i Sverige.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan