Influensarapport

Denna rapport publicerades den 26 mars 2020 och redovisar influensaläget vecka 12 (16 – 22 mars).

Sammanfattning

Samtliga övervakningssystem visar att spridningen av influensa har avtagit ytterligare i alla landsdelar under vecka 12. Sammantaget är influensaaktiviteten låg och närmar sig säsongsavslut. Under vecka 12 minskade antalet laboratorieverifierade fall och totalt rapporterades 342 fall av influensa varav 231 influensa A och 111 influensa B. Även i övriga Skandinavien och Europa har influensaaktiviteten fortsatt att avta.

Från och med denna rapport kommer influensarapporterna att publiceras varannan vecka. Nästa rapport publiceras den 9 april 2020.

Läs hela rapporten för vecka 12 - publicerad den 26 mars 2020 (PDF, 1,6 MB)

ÖvervakningssystemVecka 12Förändring mot föregående vecka
Laboratoriebaserad
övervakning

342 fall, varav:

  • 231 influensa A
  • 111 influensa B

4 288 prover
9,0 % positiva

Trend: minskning
Sentinelprovtagning

14 fall, varav:

  • 3 A/H1N1pdm09
  • 4 A/H3N2
  • 1 A (ej subtypad)
  • 6 B-Victoria
  • 0 B-Yamagata

156 prover
9,0 % positiva

Trend: minskning^
SIRI - Svenska Intensivvårds­registrets Influensa­registrering

Kumulativt har 163 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40, 2019.

*
Överdödlighet

Data saknas för vecka 12, 2020. **

*
1177 Vårdguiden på telefon (Hälsoläge)

5,9 % samtal om feber hos barn

Aktivitet: låg

Trend: minskning
Webbsök för influensa
Aktivitet: låg
Trend: oförändrat

* Preliminärt på grund av fördröjning i rapporteringen.
** Uppskattad överdödlighet är preliminär.
^Sedan vecka 10 omfattar sentinelprovtagningen även covid-19 och provtagningen har ökat signifikant, vilket medför att antalet positiva prover ökat. Endast data för influensa redovisas i denna tabell.

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger i Sverige.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan