Sammanfattning

Under sommaren (vecka 21–39) har 18 fall av influensa rapporterats i Sverige. Av dessa var 15 influensa A och 3 influensa B. Det är färre fall jämfört med motsvarande period 2015 till 2019. Av influensa A-fallen har 7 fall subtypats till influensa A(H3N2) och 1 till influensa A(H1N1)pdm09. Under vecka 40 rapporterades 5 fall av influensa A. Sporadiska fall av influensa är förväntade under sommarmånaderna då personer reser utomlands och smittas där. Inget övervakningssystem visar tecken på att kommande vinters epidemi har startat.

I Europa har endast sporadiska fall rapporterats under sommaren (veckorna 21–39) med en viss ökning av influensa A(H3N2) de senaste två veckorna. Veckorapporten FluNewsEurope från ECDC och WHO som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag med start den 10 oktober.

Globalt var spridningen av influensa vid mitten av september 2021 lägre än vanligt i stora delar av världen men en långsamt ökande aktivitet syns på norra halvklotet. I södra Asien förekom viss smittspridning av influensa A(H3N2) och B/Victoria, i regionen som sträcker sig från Iran till Indien och Bangladesh. Influensasäsongen på det södra halvklotet brukar vanligtvis gå mot sitt slut denna tid på året men hittills har gränsvärdet för epidemistart ännu inte passerats.

Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas och vilka influensasorter som kommer att cirkulera. Folkhälsomyndigheten kommer att följa influensaläget noggrant och uppdatera läget varannan vecka till dess att aktiviteten ökar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en prioritering av influensavaccinationer under hösten. Vaccination mot influensa bör där det är möjligt samordnas med vaccination mot covid-19 utifrån de rekommendationer som finns och om standarddos influensavaccin finns tillgängligt. Prioritet ska ges till vaccination mot covid-19. Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas runt 9 november. Vaccinationer mot influensa på särskilda boenden (SÄBO) kan påbörjas tidigare. Läs mer i avsnitt Prioritering och tidsplan hösten 2021 i veckorapporten, se länk nedan.

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka under sommarperioden vecka 21 till 39, 2017-2021.

Linjediagram som visar antalet fall per vecka under sommarperioden, varje år. Vissa år syns flera fall i slutet av maj. Linjerna veckorna därefter visar på ett lågt antal fall som sporadiskt går något upp eller ned.

Läs mer