Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mersvirusinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

MERS-coronavirusinfektion (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av infektion med MERS-coronavirus rapporterades 2018. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under 2018 analyserat 58 prover från 22 individer på misstanke om infektion med MERS-coronavirus hos resenärer hemvändande från områden med känd inhemsk smittspridning. Under åren 2012–2018 har 2 279 fall rapporterats till WHO och majoriteten av dessa fall (83 procent) är från Saudiarabien. Inget fall har hittills rapporterats i Sverige.

Läs mer