Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med MERS-coronavirus klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mersvirusinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

MERS-coronavirusinfektion (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av MERS-coronavirusinfektion i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat 103 prover från 45 individer med misstanke om infektion med MERS-coronavirus vilka återvänt från områden med känd inhemsk smittspridning. Under åren 2012–2019 har 2502 fall rapporterats till WHO och majoriteten av dessa fall är från Saudiarabien. Inget fall har hittills rapporterats i Sverige.

Läs mer