Publikationer baserade på Länsrapportens undersökning

Lyssna

Våra publikationer riktar sig främst till tillsynshandläggare inom alkohol-, tobaks- och nikotinområdet och till samordnare, eller motsvarande, av det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.

Publikationer