Livsvillkor och levnadsvanor

Lyssna

Genvägar

Relaterat innehåll

Kalender

 • Samverkanskonferens om alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

  -
  Stockholm

  Konferensen är ett tillfälle för samverkan mellan länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten kring tillsynsvägledning, utmaningar samt erfarenheter gällande lagstiftningarna.

 • Creating Green Cities

  -

  Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer och samhällen? Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur. Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

 • Förebygg.nu 2023

  -
  Göteborg

  Syftet med konferensen Förebygg.nu är att bidra till kunskapsutveckling och ge möjlighet till möten mellan olika aktörer som arbetar med förebyggande verksamhet från olika delar av landet. Möten som i sig kan leda till lokal samverkan och ett ökat preventivt arbete i hela landet.

 • Frukostseminarium om ungas psykiska hälsa och ohälsa

  Nobels väg 18, 171 82 Solna

  Hur uppfattar unga psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa, vad främjar respektive påverkar deras psykiska hälsa negativt och vilka strategier använder unga för att må bättre? Vilket stöd behöver de?

Fler kalenderhändelser

Nyheter

 • Folkhälsomyndigheten föreslår att nio substanser klassificeras som narkotika

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera nio olika substanser som narkotika.

 • Ökad stress och minskad trivsel i skolan bland barn och unga

  Publicerad:

  En stor undersökning bland elever visar att trivseln i skolan minskar, samtidigt som skolstressen ökar. Allt fler unga har också en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, så som adhd eller allergi. Flera av resultaten i undersökningen presenteras även på regional nivå och kan utgöra underlag för beslut om olika åtgärder och insatser.

 • Synen på narkotika negativ men skiljer mellan olika substanser

  Publicerad:

  Majoriteten av den vuxna befolkningen i Sverige har en negativ inställning till narkotika, visar en enkät. Synen på cannabis är dock mindre negativ än inställningen till annan narkotika. Det finns också skillnader i attityder mellan olika grupper, där till exempel ungas attityder skiljer sig från äldres.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer