Kontrollköp av tobaksvaror

Kontrollköp är en metod som kommunen kan använda för att kontrollera att butiker som säljer tobaksvaror försäkrar sig om att den som köper tobaksvaran är 18 år genom att visa legitimation. Syftet är att få en dialog mellan kommunen och näringsidkaren om vikten av att inte sälja tobaksvaror till ungdomar och hur regerverket kring 18-årsgräns på tobaksvaror är utformad.

Reglerna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att genomföra kontrollköp av tobak i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år. (7 kap. 22 § lagen om tobak och liknande produkter)

Kontrollköpsguiden

Kontrollköpsguiden är ett stöd för kommunen som ska arbeta med metoden. Guiden kan vara av intresse för försäljningsställen eftersom den ger kunskap om hur kommunen genomför kontrollköp.

Till webbplatsen Kontrollköpsguiden

Illustration av kontrollköpsguiden, planering, genomförande, dialog, uppföljningIllustration av kontrollköpsguiden

Kontakt

E-post till Kontrollköp
Svarar på frågor om kontrollköp.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan