Reglerna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att genomföra kontrollköp av tobak i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år. (22 a § tobakslagen)

Kontrollköpsguiden

Kontrollköpsguiden är ett stöd för kommunen som ska arbeta med metoden. Guiden kan vara av intresse för försäljningsställen eftersom den ger kunskap om hur kommunen genomför kontrollköp.

Till webbplatsen Kontrollköpsguiden

Illustration av kontrollköpsguiden, planering, genomförande, dialog, uppföljningIllustration av kontrollköpsguiden