Svenska bestämmelser för bekämpningsmedel

I Sverige får endast bekämpningsmedel användas som har godkänts nationellt av Kemikalieinspektionen, för att bekämpa skadedjur eller andra organismer som kan orsaka skada. Bekämpningsmedel kan antingen vara en biocid eller ett växtskyddsmedel. Med godkännandet för varje bekämpningsmedel finns det beskrivet mot vilka skadedjur som får bekämpas och var medlet endast får användas. För användning av vissa bekämpningsmedel krävs i Sverige ett tillstånd.

Krav på tillstånd

I Sverige finns ingen allmän yrkeslegitimation för arbete med bekämpningsmedel. Tillstånd krävs för att använda bekämpningsmedel som har klassificerats som:

  • Bekämpningsmedel klass 1 So
  • Bekämpningsmedel klass 1 SoX,
  • Bekämpningsmedel klass 1 L
  • Bekämpningsmedel klass 2 L
  • Bekämpningsmedel klass 1 AV

Tilläggsbeteckningen anger vilken myndighet som har ansvar för tillstånd och utbildningar:

  • So eller SoX – Folkhälsomyndigheten
  • L – Jordbruksverket
  • AV – Arbetsmiljöverket

Krav på utbildning och kompetens

Till tillståndet hör krav på utbildning och kompetens.

Folkhälsomyndigheten ger användartillstånd för bekämpningsmedel klass 1 och 2 So och bekämpningsmedel klass 1 och 2 SoX för bekämpning av skadedjur. För att få tillstånd krävs:

  • utbildning anordnad av Folkhälsomyndigheten och
  • praktisk erfarenhet av arbete med bekämpningsmedel.

För bekämpningsmedel som tillhör klass 3 krävs det inget användartillstånd.

Tillstånd och krav inom EU

Tillståndskrav, vilka bekämpningsmedel som finns i varje land och vilket användningsområde bekämpningsmedlet är godkänt för skiljer sig åt mellan medlemsländerna. Samma typ av bekämpningsmedel i andra medlemsländer kan i Sverige ha ett annat användningsområde. Bekämpningsmedlen får endast användas enligt angivet användningsområde av behörig person. Vilka bekämpningsmedel som är godkända, som har tillståndsplikt och vilket användningsområde som gäller finns möjlighet att kontrollera på Kemikalieinspektionens webbsida

Att ansöka om användartillstånd

Kvalifikationer från annat medlemsland eller EES-land

Folkhälsomyndigheten kan ge tillstånd till personer från ett medlemsland eller EES-land om personen har kompetens som motsvarar de svenska kompetenskraven. Erfarenhet av skadedjursbekämpning krävs också. Folkhälsomyndigheten bedömer om kunskaper och erfarenheter motsvarar de svenska kraven för tillstånd eller om kompletterande utbildning behövs.

En ansökan med legitimationshandlingar, meritförteckning, beskrivning av utbildningar och eventuellt tillstånd eller yrkeslegitimation skickas till Folkhälsomyndigheten.

Länkar till andra berörda myndigheter