Psykisk hälsa och suicidprevention

Lyssna

De flesta i befolkningen uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Men det är också vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär, så som oro, stress och sömnbesvär. Här kan du läsa mer om statistik kring psykisk hälsa och suicid, vårt uppdrag och vad vi gör, främjande och förebyggande arbete, vad psykisk hälsa är och stigmatisering.

Utvalt innehåll

Nationell strategi - filmer

Sex filmer från arbetet med att ta fram underlag inför kommande nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention.

dinpsykiskahälsa.se

På vår webbplats Din psykiska hälsa kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.

Twitter

Här twittrar Folkhälsomyndigheten om psykisk hälsa och suicidprevention.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

 • Ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa

  Utgivningsår:
  Författare: Folkhälsomyndigheten

  I det här faktabladet beskriver vi hur ungdomsmottagningars arbetar med fokus på psykisk hälsa. Faktabladet vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom t ex en myndighet, region eller kommun.

 • Befolkningsinriktade insatser kan förebygga suicid

  Utgivningsår:
  Författare: Folkhälsomyndigheten

  Faktablad om hur befolkningsinriktade insatser kan förebygga suicid.

 • Flera insatser kan förebygga självmord

  Utgivningsår:
  Författare: Folkhälsomyndigheten

  Detta blad i serien Utblick folkhälsa riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Fler publikationer