Statistik över barns psykiska hälsa

Enligt undersökningen Skolbarns hälsovanor uppger nästan alla barn i åldrarna 11–15 år att de har en bra eller mycket bra hälsa. Det finns få könsskillnader bland 11-åringarna. Bland 13- och 15- åringarna finns det däremot större skillnader.

De flesta skolelever trivs med livet

Nästan alla 11-åriga skolelever uppger att de har ett högt psykiskt välbefinnande. Det framgår av resultatet av undersökningen Skolbarns hälsovanor 2013/14 där barnen fått svara på frågan om vad man tycker om sitt liv i största allmänhet. Bland 11-åriga flickor och pojkar var det 91 procent som uppgav ett högt psykiskt välbefinnande. För 13- och 15-åriga flickor var motsvarande andel 76, respektive 73 procent medan andelen för pojkar i samma åldrar var 88 respektive 85 procent.

Diagram: 11-åringar trivs bäst med livet

Många skolelever uppger besvär

Resultat från 2017/18 visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. Andelen 11-åringar med besvär varierade dock under perioden 1985/86−2013/14 och det är för tidigt att säga om det är en bestående ökning. När det gäller 13- och 15-åringar har det däremot inte skett någon statistiskt signifikant ökning sedan mätningen år 2013/14. Däremot har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är hög.

Läs mer om psykiska och somatiska besvär bland skolelever

*Frekventa besvär definieras som förekomsten av minst två psykiska eller somatiska besvär – eller en kombination av dessa – mer än en gång i veckan under det senaste halvåret.

Psykiska och somatiska besvär, flickor.

diagram över psykiska och somatiska besvär, flickor

Psykiska och somatiska besvär, pojkar.

diagram över psykiska och somatiska besvär, pojkar

Att mäta psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa mäts genom frågor om t.ex. besvär med sömn, nedstämdhet, irritation och huvudvärk. Vi redovisar de som uppgett att de har upplevt minst två besvär i stort sett varje dag eller mer än en gång i veckan under en sex månaders period.

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du och ditt barn ska vända er inom vården besök 1177 Vårdguiden, eller ring 1177.

Gå till toppen av sidan