De flesta skolelever trivs med livet

Nästan alla 11-åriga skolelever uppger att de har ett högt psykiskt välbefinnande. Det framgår av resultatet av undersökningen Skolbarns hälsovanor 2013/14 där barnen fått svara på frågan om vad man tycker om sitt liv i största allmänhet. Bland 11-åriga flickor och pojkar var det 91 procent som uppgav ett högt psykiskt välbefinnande. För 13- och 15-åriga flickor var motsvarande andel 76, respektive 73 procent medan andelen för pojkar i samma åldrar var 88 respektive 85 procent.

Diagram: 11-åringar trivs bäst med livet

Många skolelever uppger besvär

Resultat från 2017/18 visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. Andelen 11-åringar med besvär varierade dock under perioden 1985/86−2013/14 och det är för tidigt att säga om det är en bestående ökning. När det gäller 13- och 15-åringar har det däremot inte skett någon statistiskt signifikant ökning sedan mätningen år 2013/14. Däremot har andelen med psykosomatiska besvär ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och är hög.

Läs mer om psykiska och somatiska besvär bland skolelever

*Frekventa besvär definieras som förekomsten av minst två psykiska eller somatiska besvär – eller en kombination av dessa – mer än en gång i veckan under det senaste halvåret.

Psykiska och somatiska besvär, flickor.

diagram över psykiska och somatiska besvär, flickor

Psykiska och somatiska besvär, pojkar.

diagram över psykiska och somatiska besvär, pojkar