Ta fram egen statistik över psykisk hälsa

Lyssna

Du kan ta fram egen statistik över psykisk hälsa. På den här sidan visar vi ett flertal datakällor och hur du använder dem.

Folkhälsodata och Folkhälsostudio

Folkhälsomyndigheten har en databas med mycket omfattande information om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Du kan ta ut information på två sätt, genom Folkhälsostudio och Folkhälsodata.

Folkhälsostudio

Folkhälsostudio är ett webbaserat verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande.

Om Folkhälsostudio (instruktioner i hur du använder verktyget)

Ett antal indikatorer inom psykisk hälsa nedbrutna geografiskt, färdiga att titta på (välj först län, sedan "tema" högst upp i mitten):

Folkhälsodata

Folkhälsodata använder du om du vill ta ut tabeller som du själv jobbar vidare med.

Statistik över suicid

Statistik om suicid kan tas fram i Socialstyrelsens statistikdatabas för dödsorsaker.

Statistikdatabas för dödsorsaker (sdb.socialstyrelsen.se)

Socialstyrelsens patientregister

Socialstyrelsen har en statistikdatabas för diagnoser där kan du sammanställa och studera statistik om huvuddiagnoser från Socialstyrelsens patientregister.

Statistikdatabas för diagnoser (sdb.socialstyrelsen.se)

Tabell 1. Sammanställning av statistik-källor.
Vad vill du veta Länk där statistiken finns
Hur upplever befolkningen sin hälsa? Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)
Hur ser hälsan ut i din kommun? Interaktiva faktablad – Psykisk hälsa (extern webbplats)
Hur många fick en viss diagnos i psykiatrin? Statistikdatabas för diagnoser (sdb.socialstyrelsen.se)
Hur många vårdas för suicidförsök? Statistikdatabas för diagnoser (sdb.socialstyrelsen.se)
Hur många använder psykofarmaka? Statistikdatabas för läkemedel (sdb.socialstyrelsen.se)
Hur många dog i suicid? Statistikdatabas för dödsorsaker (sdb.socialstyrelsen.se)