Skyddsutrustning och apparatur

Lyssna

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar, centrifugkoppar, pipetter och annan utrustning eller apparatur används som primära barriärer för att minska smittrisken. Ny skyddsutrustning och apparatur utvecklas löpande i takt med att de behov som uppmärksammas hos användarna.

Nedan ges några exempel på vad som kan räknas som primära barriärskydd.

Ventilerade arbetsplatser

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar skyddar den som arbetar från stänk och aerosol som kan bildas vid hanteringen av materialet, exempelvis vid procedurer som pipettering och centrifugering.

Säkerhetsbänkar finns i tre olika klasser; I, II och III. Den mikrobiologiska säkerhetsbänken klass III kallas även handskbox. Klass I ger enbart personskydd medan säkerhetsbänkar av klass II och klass III ger både person- och produktskydd.

Dragskåp används främst för hantering av farliga kemikalier för att skydda användaren.

Plexiglasskydd

Olika former att skärmar av plexiglas placerade på laboratoriebänk. Sådana kan användas som stänkskydd vid olika typer av arbetsmoment med låg risk, såsom överföring av serum.

Centrifugkoppar

Centrifugkoppar används för inneslutning av behållare med smittförande material för att minimera risken för spridning av aerosol och spill i samband med centrifugering.