Primära barriärskydd

Lyssna

En viktig princip inom bioriskhantering är användning av barriärer för att upprätthålla inneslutning ("containment") i ett kontrollerat område för det smittförande material som hanteras. Inom begreppet primära barriärskydd ryms användning av skyddsutrustning och apparatur samt personlig skyddsutrustning som fysiskt separerar det materialet från den person som utför arbetet.

Typer av skydd

  • Skyddsutrustning och apparatur

    Mikrobiologiska säkerhetsbänkar, centrifugkoppar, pipetter och annan utrustning eller apparatur används som primära barriärer för att minska smittrisken. Ny skyddsutrustning och apparatur utvecklas löpande i takt med att de behov som uppmärksammas hos användarna.

  • Personlig skyddsutrustning

    Personlig skyddsutrustning såsom skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd utgör primär barriär för den som hanterar smittförande material samt förhindrar att smitta följer med ut från det kontrollerade området.