Orthopoxvirus (Elektronmikroskopi)

Lyssna

Elektronmikroskopi. Detektion av virus med transmissionselektronmikroskop.

Indikation

Vid misstanke om infektion med cowpoxvirus (äkta kokoppor) monkeypoxvirus (mpox) och vacciniavirus.

Provmaterial

Blåsmaterial, sårsekret, vävnadsprov från sår, punktat från körtelpaket, feces.

Provtagnings­anvisningar

För hudskrap: Skölj ner materialet med några droppar PBS eller koksaltlösning, observera att om skalpell använts för skrapning, får skalpellblad ej lämnas kvar i provröret.

Sårsekret och feces skickas utan tillsats i sterilt rör.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid
Svar inom 10 dagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 296 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och smittort, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.

Sjukdomsinformation om apkoppor

Säkerhetsdatablad smittämnen - Apkoppsvirus (PDF, 236 kB)