Analystyp
Indikation

Vid misstanke om infektion med cowpoxvirus (äkta kokoppor) monkeypoxvirus (mpox) och vacciniavirus.

Provmaterial

Blåsmaterial, sårsekret, vävnadsprov från sår, punktat från körtelpaket, feces.

Provtagnings­anvisningar

För hudskrap: Skölj ner materialet med några droppar PBS eller koksaltlösning, observera att om skalpell använts för skrapning, får skalpellblad ej lämnas kvar i provröret.

Sårsekret och feces skickas utan tillsats i sterilt rör.

Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport.

Svarstid Svar inom 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och smittort, alltid ska anges vid insändande av prov. Dessa uppgifter är nödvändiga för val av analys samt bedömning av analysresultat.

Sjukdomsinformation om apkoppor

Säkerhetsdatablad smittämnen - Apkoppsvirus (PDF, 236 kB)