Grupp A-streptokocker (GAS), Streptococcus pyogenes (Sekvensering)

Lyssna

Helgenomsekvensering för påvisning av emm-typ, artverifiering och vid behov epidemiologisk typning (SNP-analys).

Indikation

emm-typning av GAS görs vid epidemiologiska frågeställningar samt under perioder av utökad nationell övervakning av invasiva GAS- infektioner.

Provmaterial

Renkultur av GAS i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen vilket provmaterial isolatet kommer från, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport
Svarstid
5-10 Arbetsdagar
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Ja Vid invasiv sjukdom orsakad av GAS.
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Typning är avgiftsfri i de fall Folkhälsomyndigheten begär in isolat för typning. Det mikrobiella övervakningsprogrammet för invasiv GAS är pausat sedan 2022. Typningsresultat för invasiva isolat anmäls till SmiNet och även med post till insändande lab om så önskas.