Erfarenheter folkhälsopilot Stockholm

Lyssna

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört ett pilotprojekt om samordning och stärkta förutsättningar för regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Inom ramen för projektet har en rad underlag tagits fram, som kan vara intressanta för dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som berör folkhälsa.

Länsstyrelsen i Stockholm har på uppdrag av regeringen genomfört ett pilotprojekt om samordning och stärkta förutsättningar för regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Projektet pågick under åren 2019-2021 och utvärderades av forskare vid Karolinska Institutet. Utvärderingen visade att kommuner som samverkat med Länsstyrelsen fått stärkta förutsättningar för främjande och förebyggande arbete för en god och jämlik hälsa i länet.

Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Inom ramen för projektet har en rad rapporter och annat stödmaterial tagits fram, som kan vara intressanta för dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som berör folkhälsa. Det handlar om alltifrån huruvida förebyggande hälsoarbete lönar sig och kunskaps­sammanställningar av risk- och skyddsfaktorer till arbetssätt för goda och jämlika uppväxtvillkor samt förutsättningar på lokal och regional nivå för att bedriva ett sammanhållet arbete för en god och jämlik hälsa. Ta del av underlagen:

Folkhälsopiloten Stockholm (lansstyrelsen.se)

Intervju folkhälsopilot Stockholm – Uppdraget

Intervju folkhälsopilot Stockholm – Arbetet i praktiken

Utbildningsfilmer från Folkhälsopilot Stockholm

Länkarna går till Länsstyrelsen i Stockholms Youtubekanal.

Gör mer tidigare – varför det är viktigt att satsa på främjande och tidigt förebyggande arbete (youtube.com)

Gör mer tillsammans – vikten av strategisk samordning och gemensamma risk- och risk- och skyddsfaktorer bakom flera samhällsproblem (youtube.com)

Vi behöver nå fram till fler - vikten av jämlikhetsperspektiv, delaktighet och målgruppsanpassning i det förebyggande arbetet (youtube.com)

Vi behöver rätt förutsättningar - betydelsen av att beslutsfattare skapar goda förutsättningar för det främjande och förebyggande arbetet (youtube.com)