Vi lär och gör tillsammans – följ med på resan

Lyssna

Under 2024 besöker Mötesplats social hållbarhet Malmö och Skellefteå genom konferenser där du antingen deltar en heldag på plats, eller via webbsändning en halvdag. Du som deltar på plats får unika tillfällen att träffa ansvariga för framgångsrika initiativ där arbetet händer.

Växa hållbart i Malmö

16 april 2024 arrangerar vi tillsammans med Malmö stad ”Växa hållbart i Malmö”.

Malmö har genomgått en omställning från industristad till en blomstrande kunskapsstad med ett kraftigt växande näringsliv. Samtidigt bor en av fem Malmöbor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Staden har under en lång tid samarbetat med civilsamhället för att bland annat skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

  • Vilka möjligheter och utmaningar står Malmö inför idag?
  • Hur möter vi sociala skillnader i en växande stad på ett hållbart sätt?
  • Hur kan vi ta vara på synergier mellan verksamheter?

Malmö bjuder på en unik upplevelse med särskilt fokus på barn och unga där forskning och praktik möts. Vårt mål är att du ska få ytterligare kraft och kunskap för att göra skillnad på din hemmaplan!

Här kan du läsa mer om Malmökonferensen och anmäla dig:

Växa hållbart i Malmö, 16 april 2024 (folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet)

Hållbara mötesplatser när samhället ställer om

Sen till hösten arrangerar vi tillsammans med Skellefteå kommun ”Hållbara mötesplatser när samhället ställer om”. Programmet är ännu inte färdigt men ni kan redan nu markera 9 oktober i era kalendrar.

Genomförda aktiviteter inom Mötesplats social hållbarhet

Det brottsförebyggande arbetet är högaktuellt, inte minst då alla kommuner från och med juli 2023 fick ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott. Vid länkarna nedan kan du hittar filmer från två webbsända seminarium som SKR och Folkhälsomyndigheten arrangerade tillsammans med Healthy Cities Sverige augusti 2023 och januari 2024.