Avtal om pandemivaccin vid influensapandemi

Lyssna

Vid en influensapandemi kan vaccination minska smittspridning och förebygga svår sjukdom. Det är en av flera tänkbara åtgärder för att lindra negativa konsekvenser av en pandemi.

Vid en influensapandemi behöver förebyggande åtgärder snabbt finnas på plats för att hinna göra nytta. Därför finns särskilda regler för att kunna ta fram och godkänna vacciner i en pandemisituation. Mer information om förfarandet finns hos Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Avtal om pandemivaccin

Som en del av den svenska beredskapen har Folkhälsomyndigheten på regeringens uppdrag avtal med en vaccintillverkare. Vaccintillverkaren åtar sig att vid en influensapandemi leverera det vaccin som behövs för att kunna erbjuda befolkningen skydd. Om en pandemi deklareras av WHO och det blir aktuellt kan staten köpa in det vaccin som man då bedömer behövs. Även behovet av läkemedel som antibiotika och antivirala läkemedel kan öka i samband med en influensapandemi.

Mer om smittskyddsläkemedel i beredskapslager

Frågor och svar om pandemivaccin

Mer information finns i våra frågor och svar om pandemivaccin