Frågor och svar om pandemivaccin vid influensapandemi

Lyssna

Vid en influensapandemi har Folkhälsomyndigheten möjlighet att köpa det vaccin som behövs för att kunna erbjuda befolkningen skydd.

Pandemivaccin vid influensapandemi

Lyssna

Syftet med avtalet är att stärka den svenska beredskapen inför en pandemi. Avtalet går att likna vid en försäkring med en årlig avgift som ger möjlighet att köpa vaccin i händelse av en pandemi.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tecknat avtal med vaccintillverkaren Seqirus. Avtalet gäller prototypvaccin som är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Avtalet är giltigt i fyra år med möjlighet till förlängning i två år.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccin är det mest effektiva sättet att minska smittspridningen vid en pandemisk influensa. Om influensan blir allvarlig kan vaccinet göra stor nytta för människor, rädda många liv och lindra influensans konsekvenser på viktiga samhällsfunktioner.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Prototypvaccinet har genomgått den säkerhetskontroll som krävs för att godkännas av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Därigenom är alla de krav på säkerhet och effektivitet som EMA ställer uppfyllda. Läkemedelsverket ansvarar för kontroll av läkemedelssäkerhet och för godkännande av läkemedel i Sverige.

Mer information om förfarandet finns hos Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett sådant beslut fattas först om en pandemi utvecklas, det vill säga när en pandemi deklareras av WHO. Då görs en analys av läget och av vilka åtgärder som behövs. Om ett vaccin kan göra nytta för att lindra pandemin fattas beslutet om inköp först då, efter en noggrann bedömning av risk och nytta med vaccinet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Avtalet gäller prototypvaccin. Det utgör basen vid framställning av pandemivaccin. När en influensapandemi uppstår kompletteras prototypvaccinet med det virus som orsakar pandemin och utvecklas sedan till det pandemivaccin som kan användas.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccin mot influensa kan börja tillverkas först när virusstammen är känd. Det gäller både vid en pandemi och säsongsinfluensa.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan