I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.

Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 4 augusti 2021 (29th IHR Emergency Committee Meeting).

Länder som för närvarade är direkt drabbade av vilt poliovirus är Afghanistan och Pakistan. Här finns det fortfarande spridning av vilt poliovirus (WPV1) lokalt samt mellan länderna.

Spridning av vaccinderiverad polio (VDPV) förekommer för närvarande i Jemen, Madagaskar (VDPV1), China (VDPV3) samt Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chad, DR Kongo, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien, Ghana, Guinea, Iran, Kamerun, Kenya, Kongo-Brazzaville, Liberia, Malaysia, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tadzjikistan och Togo (VDPV2). Angola, Filippinerna, Myanmar och Zambia klassas som länder som fortfarande är sårbara för uppkomst och spridning av vaccinderiverat poliovirus.

För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken. Länder som utgör en potentiell risk för spridning av poliovirus till andra länder uppmanas även säkerställa att alla som reser ut ur landet har fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader före resan.

Aktuellt läge

Under 2020 minskade antalet rapporterade fall av polio orsakade av vilt poliovirus jämfört med året innan, 140 respektive 176 fall. Fallen förekom enbart i länder där det fortfarande finns inhemsk spridning, varav 84 fall i Pakistan och 56 fall i Afghanistan.

Antalet poliofall orsakade av vilt poliovirus har fortsatt minska under 2021. Även spridning av VDPV har minskat jämfört med samma tidsperiod 2020. Vaccinationskampanjer som under 2020 stoppades på grund av covid-19-pandemin har återupptagits i många länder.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

Det är viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före fem månaders ålder. Äldre barn bör ha fått vaccinationer enligt för deras ålder gällande schema. Vuxna som tidigare har fått fyra doser av poliovaccin bör fylla på med en femte dos inför en sådan resa om det har gått tio år sedan den senaste dosen.

Enligt WHO:s tillfälliga rekommendationer bör alla, oavsett ålder, som har vistats mer än fyra veckor i ett land där det finns risk för spridning av poliovirus till andra länder ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. Från maj 2021 gäller dessa rekommendationer särskilt Afghanistan, Pakistan, Jemen, Madagaskar och Malaysia.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Läs mer

WHO: Statement following the Twenty-Ninth IHR Emergency Committee for Polio