Polio i världen: fortsatt internationellt hot mot människors hälsa

Lyssna

Fallen av polio i världen fortsätter att minska, men läget är fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors hälsa. Därmed förlängs bland annat de tillfälliga vaccinationsrekommendationerna för de drabbade länderna.

I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med det internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder. Rekommendationerna ses över av WHO:s expertkommitté (Poliovirus IHR Emergency Committee) var tredje månad.

Rekommendationerna förlängdes senast den 21 december 2023 baserade på rekommendationer från expertkommittén som sammanträdde den 12 december 2023. En sammanfattning av vilka länder som var drabbade vid denna tidpunkt finns nedan.

Statement following the thirty-seventh meeting of the IHR Emergency Committee for polio (who.int)

The Global Polio Eradication Initiative uppdaterar en lista veckovis med de senaste fynden av poliovirus. Läs mer på deras hemsida:

Polio this week – GPEI (polioeradication.org)

Länder där poliovirus förekommer

Vilt poliovirus typ 1 (WPV1) förekommer huvudsakligen i två länder, Afghanistan och Pakistan, där det förekommer både spridning inom och mellan dessa länder, och det finns även en risk för smittspridning till andra länder. I november 2021 påvisades ett fall av WPV1 i Malawi och under 2022 har fall påvisats i Moçambique. Innan utbrotten i dessa två afrikanska länder har förklarats vara avslutade, så kvarstår de på listan över länder där WPV1 förekommer.

 • Afghanistan
 • Malawi
 • Moçambique
 • Pakistan

Spridning av vaccinderiverade poliovirus (VDPV) förekommer i flera länder. VDPV1 cirkulerar för närvarande i, och/eller så finns det en risk för internationell smittspridning från:

 • Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Moçambique

Inget land bedöms för tillfället ha risk för cirkulation av VDPV3 med risk för internationell smittspridning.

För ovanstående länder rekommenderar WHO länderna att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen. Länderna uppmanas även säkerställa att alla som reser ut ur landet har fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader före resan. De som ska resa inom fyra veckor, och inte vaccinerats inom de senaste 12 månaderna, bör få en vaccindos senast i samband med avresa.

VDPV2 har de senaste tolv månaderna påvisats i följande länder:

 • Algeriet
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Centralafrikanska republiken
 • Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
 • Egypten
 • Elfenbenskusten
 • Guinea
 • Indonesien
 • Israel
 • Jemen
 • Kamerun
 • Kenya
 • Malawi
 • Mali
 • Mauretanien
 • Moçambique
 • Niger
 • Nigeria
 • Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville)
 • Somalia
 • Sudan
 • Tanzania
 • Tchad
 • Zambia
 • Zimbabwe

För dessa länder har WHO utfärdat särskilda råd, bland annat att uppmuntra resenärer som lämnar länderna att vara vaccinerade på samma sätt som beskrivs ovan.

Andra sårbara länder

Följande länder bedöms fortfarande vara sårbara för uppkomst och spridning av poliovirus av vildtyp eller vaccinderiverat poliovirus:

 • Djibouti
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Ghana
 • Kanada
 • Senegal
 • Storbritannien
 • Togo
 • Ukraina
 • USA

För dessa länder gäller WHO:s rekommendationer bland annat att förstärka övervakningen och vaccinationsinsatserna bland befolkningen för att minska risken för ny spridning av poliovirus.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

Det är viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd.

Läs mer om rekommendationerna för vaccination på vår webbplats.

Rekommendationer om vaccination mot polio

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen för poliovaccin inom barnvaccinationsprogrammet under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från individer med konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Mikrobiellt övervakningsprogram för polio och enterovirus

Läs mer