Polio i världen: fortsatt internationellt hot mot människors hälsa

Fortsatt spridning av polioviruset och minskningen av fall har stagnerat under det senaste året. Läget är fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors hälsa. De tillfälliga vaccinations-rekommendationerna för drabbade länder kommer därför att fortsätta att gälla.

I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.
Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 16 september 2019 (22th IHR Emergency Committee Meeting).

Länder som för närvarade är direkt drabbade av vilt poliovirus är Afghanistan och Pakistan. Här finns det fortfarande spridning av vilt poliovirus (WPV1) lokalt samt till andra länder med fall rapporterade så sent som augusti 2019. Nigeria räknas än så länge som endemiskt land för polio även om det senaste fallet orsakat av vilt poliovirus rapporterades i september 2016. Det är sannolikt att den afrikanska regionen kommer att förklaras fritt från polio under våren 2020.

Spridning av vaccinderiverad polio (VDPV) förekommer för närvarande i Papua Nya Guinea, Indonesien och Myanmar (VDPV1), Somalia (VDPV3), samt Angola, Benin, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kina, DR Kongo, Etiopien, Ghana, Mocambique, Niger, Filippinerna och Somalia (VDPV2). Chad, Syrien och Kenya klassas som länder som fortfarande är sårbara för uppkomst och spridning av vaccinderiverat poliovirus.
För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken. Länder som utgör en potentiell risk för spridning av poliovirus till andra länder uppmanas även säkerställa att alla som reser ut ur landet har fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader före resan.

Aktuellt läge

År 2018 rapporterades total 33 fall av vilt poliovirus globalt. Fallen förekom enbart i länder där det fortfarande finns inhemsk spridning. I år, till och med den 2 oktober, har det påvisats 85 fall, 16 i Afghanistan och 69 i Pakistan, vilket är 58 fler jämfört med samma period förra året.

Antalet fall av vaccinderiverad polio (VDPV) ökade under 2017–2018; det rapporterades 105 fall 2018 och 96 fall 2017 jämfört med endast 5 fall 2016. För 2019 har det hittills rapporterats 88 fall av vaccinderiverad polio.

På mötet i september uttryckte WHO:s expertkommitté en djup oro över antal fall av vilt poliovirus i Pakistan och den fortsatta spridningen i landet samt till andra länder.

WHO:s expertkommitté uttryckte även en djup oro över det stora antalet av utbrott av vaccinderiverad polio på den afrikanska kontinenten samt i delar av Asien. Utbrotten har inträffat i länder med låg vaccinationstäckning samt otillräckliga övervakningssystem. Även befolkningsrörelse och minskning i vaccinförtroende bidrar till spridning och utbrott av polio.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

Det är viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före fem månaders ålder. Äldre barn bör ha fått vaccinationer enligt för deras ålder gällande schema. Vuxna som tidigare har fått fyra doser av poliovaccin bör fylla på med en femte dos inför en sådan resa om det har gått tio år sedan den senaste dosen.

Enligt WHO:s tillfälliga rekommendationer bör alla, oavsett ålder, som har vistats mer än fyra veckor i ett land där det finns risk för spridning av poliovirus till andra länder ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. Från september 2019 gäller dessa rekommendationer Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Somalia, Papua Nya Guinea, Indonesien och Myanmar.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Länk till WHO Statement (engelska)

Gå till toppen av sidan