I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.
Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 23 juni 2020 (25th IHR Emergency Committee Meeting).

Länder som för närvarade är direkt drabbade av vilt poliovirus är Afghanistan och Pakistan. Här finns det fortfarande spridning av vilt poliovirus (WPV1) lokalt samt mellan länderna.

Spridning av vaccinderiverad polio (VDPV) förekommer för närvarande i Myanmar, Malaysia och Filippinerna (VDPV1), samt Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chad, DR Kongo, Elfenbenskusten, Etiopien, Filippinerna, Ghana, Kamerun, Malaysia, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Somalia, Togo och Zambia (VDPV2). Indonesien, Kina, Mocambique och Papua Nya Guinea klassas som länder som fortfarande är sårbara för uppkomst och spridning av vaccinderiverat poliovirus.

För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken. Länder som utgör en potentiell risk för spridning av poliovirus till andra länder uppmanas även säkerställa att alla som reser ut ur landet har fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader före resan.

Aktuellt läge

Under 2019 ökade antalet rapporterade fall av vilt poliovirus jämfört med åren innan, det blev 175 globalt. Fallen förekom enbart i länder där det fortfarande finns inhemsk spridning, varav 146 fall i Pakistan och 29 fall i Afghanistan. Under januari-juni 2020 har det rapporterats fler fall jämfört med samma period 2019.

På mötet i juni 2020 uttryckte WHO:s expertkommitté en djup oro över ökning av antal fall av vilt poliovirus. WHO:s expertkommitté uttryckte även en stor oro över många utbrott av vaccinderiverad polio i fyra WHO regioner.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

Det är viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före fem månaders ålder. Äldre barn bör ha fått vaccinationer enligt för deras ålder gällande schema. Vuxna som tidigare har fått fyra doser av poliovaccin bör fylla på med en femte dos inför en sådan resa om det har gått tio år sedan den senaste dosen.

Enligt WHO:s tillfälliga rekommendationer bör alla, oavsett ålder, som har vistats mer än fyra veckor i ett land där det finns risk för spridning av poliovirus till andra länder ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. Från juli 2020 gäller dessa rekommendationer särskilt Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Filippinerna och Malaysia.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Länk till WHO Statement (engelska)