Om viruset och sjukdomen

Lyssna

Information om coronaviruset, symtom, inkubationstid, smittsamhet och vaccination.

Coronavirus

Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Coronaviruset kan infektera olika typer av celler: i lungorna, luftvägarna, tarmarna, njurarna, hjärtmuskeln och i hjärnan. Det är virusets spikeprotein som fäster sig på kroppens celler.

Figur. Bilden visar coronaviruset med dess yta täckt av de utstående spikeproteinerna som gör att viruset kan fästa sig på och infektera celler hos människor.

Förklaring i texten.

När du blir sjuk försöker kroppens immunförsvar försvara sig genom att bilda antikroppar mot bland annat spikeproteinet. Första gången du blir sjuk hinner inte antikropparna stoppa viruset. Då kan du få symptom främst från de organ som viruset har infekterat, oftast luftvägar och lungor.

Sjukdomen covid-19

Covid-19 är namnet på sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) som upptäcktes 2019.

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som är lindrig för de allra flesta men som kan leda till allvarlig sjukdom och död hos en del. Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka. Äldre personer har större risk att drabbas av svår sjukdom, men även yngre personer kan bli allvarligt sjuka. Covid-19 kan även ge besvär som varar länge.

Symtom på covid-19

De flesta får en infektion i luftvägarna, men flera olika symtom kan förekomma. De vanligaste är snuva, feber, halsont, huvudvärk, förändrad smak och lukt, hosta, svårt att andas samt värk i muskler och leder.

De flesta får lindriga besvär som går över med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med till exempel lunginflammation och svårigheter att andas.

Det är viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk för att undvika att smitta andra. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Inkubationstid för covid-19

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att du blivit smittad till att du får symtom, varierar från 2 till 14 dagar. Sedan omikron-varianten tagit över insjuknar de flesta inom tre dagar efter att de smittats.

Så länge är man sjuk i covid-19

De flesta personer som får lindriga symtom blir friska efter några dagar. Ibland kan det ta upp till ett par veckor. Men för en del kan det ta längre tid innan man känner sig frisk igen. För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det oftast längre tid.

Långvariga symtom efter covid-19

En del personer får långvariga symtom efter covid-19. Socialstyrelsen har tagit fram stöd till hälso- och sjukvården för vård av patienter med långvariga symtom efter en covid-19-infektion. Långvariga symtom kallas oftast för postcovid.

Så länge smittar man

Smittsamheten av covid-19 är störst vid insjuknandet och i början av sjukdomen. Om du är vaccinerad eller har haft covid-19 tidigare går sannolikt smittsamheten ner snabbare, men du ska vara feberfri och tydligt känna sig bättre innan du träffar andra personer än de i hemmet.

Kan man bli smittad flera gånger?

Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot att få sjukdomen igen. Men skyddet minskar med tiden och är mindre effektivt mot nya varianter av viruset. Risken att bli allvarligt sjuk är dock mindre om du har haft infektionen tidigare.

Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

I Sverige erbjuds alla som är 18 år och äldre gratis vaccination mot sjukdomen. Inget vaccin skyddar till hundra procent. Därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19, men de får då oftast en mild sjukdom.

Även du som varit sjuk rekommenderas att vaccinera dig när du blivit frisk från covid-19. Efter sjukdomen utvecklar immunförsvaret ett skydd, men skyddet varierar från person till person. Vaccinet ökar skyddet.

Vaccination mot covid-19

Film om virus

Visste du det här om virus?