Covid-19 – statistik med diagram och kartor

en liten bild som visar exempel på statistikenStatistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

Daglig statistik vardagar

Veckostatistik Region

Veckostatistik Kommun/Stadsdel

Sidan uppdateras tisdag till fredag med dagliga antal fall kl. 14:00 och uppdateras med veckodata med föregående veckas data på torsdagar kl. 14:00.

För personer med funktionsnedsättning

Här finns tabeller som passar för dig som använder skärmläsare, fungerar i Chrome, Edge, Safari, Firefox m.fl.

Ladda ner data

Data som statistiken ovan bygger på kan laddas ner här (Excel)

Information om datakällor

Daglig data

 • Daglig data sammanställs tisdag till fredag med anmälningar inkomna fram till föregående dag. Siffrorna görs tillgängliga vardagar kl 14.00.
 • Föregående dags antal är ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Veckodata

Veckodata sammanställs veckovis fram till och med föregående söndag och görs tillgänglig torsdagar kl 14.00.

Observera att den 6 maj ändrades befolkningsunderlaget för fall rapporterade under 2021, vilket gör att antalet fall per kommun har justerats för alla veckor under 2021. Fall kan ha tillkommit eller tagits bort beroende på om kommuntillhörigheten från folkbokföringsadressen har förändrats. Se nedan om kommuntillhörighet.

Laboratoriebekräftade fall och intensivvårdade fall

 • Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.
 • Databasen med anmälningar är levande vilket innebär att korrigeringar och ändringar sker löpande. I databasen kan behandlande läkare eller smittskyddsenheten i respektive region föra in uppgifter och uppdatera uppgifter för varje enskilt fall.
 • Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) ska tolkas med försiktighet.
 • Vi strävar efter att våra rapporteringar ska överstämma med regionernas smittskyddsenheter men med förbehåll för att det kan skilja sig åt beroende på när uppgifter uppdateras och vilken källa man använt.

Förändringar i provtagningen för covid-19

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Antal rapporterade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Över tid har det skett förändringar i provtagningen för covid-19:

Tillfällig stängning av databasen SmiNet

Under några dagar i vecka 21, 2021, var databasen SmiNet tillfälligt nedstängd av säkerhetsskäl. De fall som bekräftats under de dagar systemet var stängt rapporterades in under helgen vecka 21 och under vecka 22. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registrerades i SmiNet. Detta innebär att fall som egentligen skulle ha registrerats och redovisas under vecka 21 nu istället redovisas under vecka 22. Efter dessa veckor har säkerhetsrutinerna i databasen uppdaterats och det finns en eftersläpning i inrapporteringen av fall, vilket påverkar det dagliga antalet. Data behöver därför tolkas över en längre tidsperiod.

Statistik över avlidna

 • Statistiken över avlidna baseras på data som hittills rapporterats till Folkhälsomyndigheten, skillnader mot den regionala rapporteringen förekommer.
 • Statistiken visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet.
 • Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller har enligt folkbokföringen avlidit inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken varit icke-covid relaterat och då tas dödsfallet bort ur statistiken.
 • Tidserien med antalet avlidna per dag innehåller endast de fall där datum för dödsfallet är känt, därför kan totalt antal avlidna skilja sig mot det antal som redovisas i tidsserien.
 • Socialstyrelsen följer antalet avlidna med angiven dödsorsak covid-19.

Kommuntillhörighet

Kommuntillhörighet för fallen baseras på data från folkbokföringen. För fall som anmäldes under 2020 används information från totalbefolkningsregistret den 31 januari 2019. För fall som anmäls under 2021 används information från den 31 januari 2020. Detta gör att det kan finnas skillnader mellan den regionala rapporteringen och data som presenteras här. Observera att den 6 maj 2021 ändras data för stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö, då den nya stadsdelen Hägersten Älvsjö bildades under 2020. Data presenteras för den nya stadsdelen.

Läs mer