Covid-19 – statistik med diagram och kartor

en liten bild som visar exempel på statistikenStatistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

Daglig statistik vardagar

Veckostatistik Region

Veckostatistik Kommun/Stadsdel

Sidan uppdateras tisdag till fredag med dagliga antal fall kl. 14:00 och uppdateras med veckodata med föregående veckas data på torsdagar kl. 14:00.

För personer med funktionsnedsättning

Här finns tabeller som passar för dig som använder skärmläsare, fungerar i Chrome, Edge, Safari, Firefox m.fl.

Ladda ner data

Data som statistiken ovan bygger på kan laddas ner här (Excel)

Information om datakällor

Bekräftade fall med covid-19

Daglig data

 • Daglig data sammanställs tisdag till fredag med anmälningar inkomna till och med föregående dag. Siffrorna görs tillgängliga klockan 14.00.
 • Antalet fall per dag är preliminära och kan komma att justeras i efterhand.

Veckodata

 • Veckodata sammanställs veckovis fram till och med föregående söndag och görs tillgänglig torsdagar kl. 14.00. En samlad bedömning av föregående veckas data publiceras i en veckorapport på fredagar.
  Veckorapporter om covid-19
 • För analyser av antalet fall i relation till befolkningsstorlek i olika grupper används befolkningsdata från SCB från 31 december föregående år.
 • Där vaccinationsstatus anges har data hämtats från Nationella Vaccinationsregistret, som är ett verktyg för att följa upp nationella vaccinationsprogram och covid-19-vaccinationer.

Statistik över avlidna

 • Statistiken över avlidna baseras på data som hittills rapporterats till Folkhälsomyndigheten, skillnader mot den regionala rapporteringen förekommer.
 • Statistiken visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller avlidit enligt folkbokföringen inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterad till covid-19 och då tas dödsfallet bort ur statistiken.
 • Tidserien med antalet avlidna per dag innehåller endast de fall där datum för dödsfallet är känt, därför kan totalt antal avlidna skilja sig mot det antal som redovisas i tidsserien.
 • Socialstyrelsen följer antalet avlidna med angiven dödsorsak covid-19: Avlidna i covid-19 (Socialstyrelsen.se)

Laboratoriebekräftade fall och intensivvårdade fall

 • Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen till databasen SmiNet och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen.
 • Databasen med anmälningar är levande vilket innebär att korrigeringar och ändringar sker löpande. I databasen kan behandlande läkare eller smittskyddsenheten i respektive region uppdatera uppgifter för varje enskilt fall.
 • Antalet intensivvårdade laboratoriebekräftade fall hämtas löpande från Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI.
 • Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall, intensivvårdade fall och avlidna fall förekommer och därför ska de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) tolkas med försiktighet. När det gäller rapporteringen av intensivvårdade och avlidna fall förväntas en eftersläpning uppemot två veckor.
 • Vi strävar efter att våra rapporteringar ska överstämma med regionernas smittskyddsenheter med förbehåll för att det kan skilja sig åt beroende på när uppgifter uppdateras och vilken källa som använts.

Kommuntillhörighet

 • Kommuntillhörighet för fallen baseras på data från totalbefolkningsregistret från föregående år
 • Den 6 maj uppdaterades befolkningsunderlaget för fall rapporterade under 2021, och antalet fall per kommun justerades för tidigare veckor under 2021. Fall kan ha tillkommit eller tagits bort beroende på om kommuntillhörigheten från folkbokföringsadressen förändrats. Detta gör att det kan finnas skillnader mellan den regionala rapporteringen och data som presenteras här. Observera att den 6 maj 2021 ändrades även data för stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö, då den nya stadsdelen Hägersten Älvsjö bildades under 2020. Data presenteras för den nya stadsdelen.

Förändringar i provtagningen för covid-19

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Antal rapporterade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Över tid har det skett förändringar i provtagningen för covid-19:

Databasen SmiNet

 • Bekräftade fall med covid-19 är de fall som anmäls i databasen SmiNet med pågående infektion med covid-19 enligt falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19.
  Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av covid-19
 • Under några dagar i vecka 21 2021 var SmiNet tillfälligt nedstängt av säkerhetsskäl. De fall som bekräftats under de dagar systemet var stängt rapporterades in under helgen vecka 21 och under vecka 22. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registrerades i SmiNet. Detta innebär att fall som egentligen skulle ha registrerats och redovisats under vecka 21 nu istället redovisas under vecka 22. Data för den perioden behöver därför tolkas över en längre tidsperiod.
 • Under sommaren 2021 och fram till vecka 42 fanns en eftersläpning av inrapporteringen av fall till SmiNet, vilket påverkade det dagliga antalet fall. Från och med fredagen den 22 oktober har SmiNet utökade öppettider och fall rapporteras in löpande utan eftersläpning.

Läs mer