Vanligt att virus muterar

Att virus muterar, det vill säga förändrar sin arvsmassa, är vanligt och en del av deras överlevnadsstrategi. Det behöver inte vara ett problem. De flesta mutationer leder inte till någon faktisk förändrad funktion eller egenskap hos virus, eller så ger de försämrade förutsättningar för viruset.

Nu under pandemin är det viktigt att följa om och hur de nya varianterna av SARS-CoV-2-viruset påverkar laboratoriernas förmåga att diagnosticera viruset, smittspridningen och vaccinets effektivitet.

Därför följer Folkhälsomyndigheten noggrant kunskapsutvecklingen kring de olika genetiska förändringarnas spridning och egenskaper.

Viktigt att följa de allmänna råden och rekommendationerna

Hittills finns inget som talar för att virusvarianterna påverkar hur sjuk man blir. För dig som individ har det därför ingen betydelse vilken variant av viruset du har.

Oavsett variant av viruset är det samma åtgärder i grunden som stoppar smittspridningen. Därför är det viktigt att alla följer de allmänna råden och rekommendationerna.

Du som har fått ett provsvar som säger att du har covid-19 behöver känna till att det är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Därför är du skyldig enligt smittskyddslagen att följa de förhållningsregler du fått från sjukvården. Syftet är att förhindra smittspridning.

Olika typer av analyser

För att upptäcka virusvarianter undersöks virusets arvsmassa. Hela viruset kan undersökas med helgenomsekvensering. En annan metod är att använda en så kallad typnings-PCR för att snabbare hitta specifika förändringar (mutationer) som talar för en viss virusvariant.

Analyser utförs på prover:

  • från personer som testats positivt för pågående covid-19 efter utlandsvistelse
  • från pågående utbrott i landet
  • vid återinfektion
  • vid infektion efter vaccination
  • som väljs ut slumpmässigt för att få en uppfattning om varianternas förekomst och spridning i Sverige.

Du kan inte själv välja om ditt prov ska analyseras vidare, eller med vilken metod.

Ett långsiktigt arbete för att upptäcka och följa virusvarianter

Kapaciteten av olika analyser som kan utföras för att hitta virusvarianter byggs ut kontinuerligt. Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna samlar information om vilka virusvarianter som cirkulerar i Sverige. Man vill ta reda på om vissa varianter, då mer data finns, kan kopplas till snabbare spridning eller allvarligare sjukdom. Det är viktigt att få fram informationen som kan ligga till grund för de allmänna åtgärderna mot covid-19.

Ett långsiktigt arbete pågår även globalt för att upptäcka och följa virusvarianter av särskild betydelse för att kunna säkra att det finns effektiva vacciner.

Läs mer

Testning för covid-19

För information till smittskyddsenheter om resenärer från utlandet för nya varianter av SARS-CoV-2: Vägledning för smittspårning av covid-19

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Övervakning av SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse