Vaccination mot covid-19

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Därför gäller fortsatt rekommendationen om att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.