Rapporteringen av barnvaccinationer till NVR är inte fullständig. Enligt den vaccinationsstatistik som årligen manuellt har samlats in från barnhälsovården, är det exempelvis 97 procent av två-åringarna som är vaccinerade med MPR-vaccin. Detta kan jämföras med att andelen två-åriga barn som har en registrerad dos av MPR-vaccin i det nationella vaccinationsregistret (NVR) är 92 procent. Variationen mellan kommunerna är stor. På grund av underrapportering (som kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn) blir andelen vaccinerade barn som är registrerade i NVR i många kommuner för låg och speglar inte den faktiska vaccinationsgraden.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn med registrerad vaccination i NVR för MPR-vaccinationer givna i barnhälsovård respektive elevhälsa. Kartorna är en illustration över hur väl rapporteringen fungerar. Detta betyder att andelen barn med registrerad vaccination ännu inte speglar den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

Rapportering från barnhälsovården

Län

Diagram 1. Barn födda 2019 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret. Andel (%) av folkbokförda barn 2022-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Diagram 2. Barn födda 2019 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret. Andel (%) av folkbokförda barn 2022-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Rapportering från elevhälsan

Län

Diagram 1. Barn födda 2013 med registrerad MPR-vaccination (doser givna vid 5-9 års ålder) i det nationella vaccinationsregistret. Andel (%) av folkbokförda barn 2022-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Diagram 2. Barn födda 2013 med registrerad MPR-vaccination (doser givna vid 5-9 års ålder) i det nationella vaccinationsregistret. Andel (%) av folkbokförda barn 2022-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".