Än så länge är emellertid rapporteringen inte fullständig. Exempelvis är det, enligt den vaccinationsstatistik som årligen manuellt samlas in från barnhälsovården, 97 procent av tvååringarna som är vaccinerade med MPR-vaccin. Detta kan jämföras med att andelen tvååriga barn som har en registrerad dos av MPR-vaccin i det nationella vaccinationsregistret (halvårsskiftet 2020) är drygt 92 procent. På grund av underrapportering (som kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn) blir andelen vaccinerade barn som är registrerade i det nationella vaccinationsregistret för låg och speglar inte den faktiska vaccinationsgraden. Variationen mellan kommunerna är också stor.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn med registrerad vaccination i det nationella vaccinationsregistret vid halvårsskiftet 2020 för MPR-vaccinationer givna i barnhälsovård respektive elevhälsa. Kartorna är en illustration över hur väl rapporteringen fungerar. Observera att andelen barn med registrerad vaccination ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att underlätta för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, uppdateras kartorna efter varje hel- och halvårsskifte.

Rapportering från barnhälsovården

Län

Diagram 1. Barn födda 2017 respektive 2018 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Diagram 2. Barn födda 2017 respektive 2018 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Rapportering från elevhälsan

Län

Diagram 1. Barn födda 2010 respektive 2011 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Diagram 2. Barn födda 2010 respektive 2011 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".