Vaccinationstäckning mässling-påssjuka-röda hund 1982-2014

Lyssna

Hur hög har vaccinationstäckning för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund bland barn varit? Figurerna nedan visar andel vaccinerade barn vid olika åldrar enligt den nationella vaccinationsstatistiken som har insamlats sedan 1980-talet.

Vaccination mot mässling

Vaccination mot mässling startades i början av 70-talet. Mässlingsvaccin erbjöds till barn från 18 månaders ålder. Statistik om vaccinationstäckning bland barn i 6 års ålder samlades från barnhälsovården för barn födda 1974-1980. Det saknas statistik för hur många av dem som är födda före 1974 blev vaccinerade i förskoleålder.

1. Andel vaccinerade med en dos av vaccin mot mässling bland barn födda 1974-1980, vid 6 års ålder

Andel vaccinerade med en dos av vaccin mot mässling i 6 års ålder, födda 1974-1980

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

1982 ersattes vaccin mot enbart mässling av kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet erbjöds vid 18 månaders ålder och i årskurs 6. Statistik om vaccinationstäckning bland elever i årskurs 6 samlades från skolhälsovården under åren 1982-2014 (för barn födda 1970-2001).

2. Andel vaccinerade med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1970-1980

Andel vaccinerade med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1970-1980.

3. Andel vaccinerade med två doser av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1981-2001

Andel vaccinerade med två doser av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1981-2001