Vaccination mot mässling

Vaccination mot mässling startades i början av 70-talet. Mässlingsvaccin erbjöds till barn från 18 månaders ålder. Statistik om vaccinationstäckning bland barn i 6 års ålder samlades från barnhälsovården för barn födda 1974-1980. Det saknas statistik för hur många av dem som är födda före 1974 blev vaccinerade i förskoleålder.

1. Andel vaccinerade med en dos av vaccin mot mässling bland barn födda 1974-1980, vid 6 års ålder

Andel vaccinerade med en dos av vaccin mot mässling i 6 års ålder, födda 1974-1980

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

1982 ersattes vaccin mot enbart mässling av kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet erbjöds vid 18 månaders ålder och i årskurs 6. Statistik om vaccinationstäckning bland elever i årskurs 6 samlades från skolhälsovården under åren 1982-2014 (för barn födda 1970-2001).

2. Andel vaccinerade med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1970-1980

Andel vaccinerade med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1970-1980.

3. Andel vaccinerade med två doser av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1981-2001

Andel vaccinerade med två doser av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid 12-13 års ålder bland födda 1981-2001