Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret är uppföljning av vaccinationstäckning. Än så länge är registreringen inte fullständig. Enligt vaccinationsstatistiken som årligen manuellt samlas in från barnhälsovården är 96-97 procent av tvååringar vaccinerade med MPR-vaccin. Detta kan jämföras med andelen barn som har registrerad dos av MPR-vaccin i det nationella vaccinationsregistret som nu är totalt drygt 92 procent för hela landet för barn födda 2017. Variationen mellan kommunerna är stor. Skillnaderna kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn födda 2017 respektive 2018 med registrerad vaccination i det nationella vaccinationsregistret vid halvårsskiftet 2020. Kartorna är en illustration över hur väl rapporteringen fungerar. Observera att andelen barn med registrerad vaccination ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att underlätta för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, uppdateras kartorna efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Diagram 1. Barn födda 2017 respektive 2018 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Diagram 2. Barn födda 2017 respektive 2018 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".