Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret är uppföljning av vaccinationstäckning för de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. De flesta barn antas bli vaccinerade enligt schemat för vaccinationsprogrammet. Än så länge är emellertid registreringen inte fullständig. På grund av underrapportering (som kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn) blir andelen vaccinerade barn registrerade i det nationella vaccinationsregistret för låg och speglar inte den faktiska vaccinationsgraden. Variationen mellan kommunerna är stor.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn födda 2010 respektive 2011 med registrerad vaccination i det nationella vaccinationsregistret vid halvårsskiftet 2020. Kartorna är en illustration över hur väl rapporteringen fungerar. Observera att andelen barn med registrerad vaccination ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att underlätta för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, uppdateras kartorna efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Diagram 1. Barn födda 2010 respektive 2011 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Diagram 2. Barn födda 2010 respektive 2011 med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret halvårsskiftet 2020. Andel (%) av folkbokförda barn, efter födelseår.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".