Rapportering från barnhälsovården till det nationella vaccinationsregistret

Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret är uppföljning av vaccinationstäckning. Än så länge är registreringen inte fullständig. Enligt vaccinationsstatistiken som årligen manuellt samlas från barnhälsovården är 96-97 procent av tvååringar vaccinerade med MPR-vaccin. Andelen barn som har registrerad dos av MPR-vaccin i det nationella vaccinationsregistret ligger nu runt 90 procent. Skillnaderna kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn med registrerad vaccination i det nationella vaccinationsregistret och illustrerar hur väl rapporteringen fungerar. Observera att andelen barn med registrerad vaccination alltså ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att göra det enklare för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, kommer kartorna att uppdateras efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret. Barn födda 2013-2016. Andel (%) av folkbokförda barn 2018-12-31.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret. Barn födda 2013-2016. Andel (%) av folkbokförda barn 2018-12-31.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".