Rapportering från barnhälsovården till det nationella vaccinationsregistret

Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret är uppföljning av vaccinationstäckning. Än så länge är registreringen inte fullständig. Enligt vaccinationsstatistiken som årligen manuellt samlas in från barnhälsovården är 96-97 procent av tvååringar vaccinerade med MPR-vaccin. Detta kan jämföras med andelen barn som har registrerad dos av MPR-vaccin i det nationella vaccinationsregistret som nu är totalt cirka 92 procent för hela landet för barn födda 2017. Variationen mellan kommunerna är stor. Skillnaderna kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn i 2 års ålder med registrerad vaccination i det nationella vaccinationsregistret vid tre tillfällen: december 2017, december 2018 och december 2019. Kartorna är därför en illustration över hur väl rapporteringen fungerar och hur registret utvecklas och blir allt mer fullständigt. Observera att andelen barn med registrerad vaccination ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att underlätta för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, uppdateras kartorna efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Barn i 2 års ålder med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret dec 2017 (födda 2015), dec 2018 (födda 2016) respektive dec 2019 (födda 2017). Andel (%) av folkbokförda barn.

Observera! Statistiken för 2019 är preliminär.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".