Rapportering från skolor

Rapportering från elevhälsan till det nationella vaccinationsregistret

Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret är uppföljning av vaccinationstäckning. De flesta barn antas bli vaccinerade enligt schemat för vaccinationsprogrammet. Än så länge är emellertid registreringen inte fullständig. På grund av underrapportering (som kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn) blir andelen vaccinerade barn i det nationella vaccinationsregistret för låg och speglar inte den faktiska vaccinationsgraden. Variationen mellan kommunerna är stor.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn med registrerad vaccination i det nationella vaccinationsregistret och är därför en illustration över hur väl rapporteringen fungerar. Observera därför att andelen barn med registrerad vaccination ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att underlätta för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, uppdateras kartorna efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret.
Barn födda 2007-2010. Andel (%) av folkbokförda barn 2019-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret.
Barn födda 2007-2010. Andel (%) av folkbokförda barn 2019-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kontakt

Har du frågor, kontakta: vaccinationsregistrets support

Gå till toppen av sidan