Rapportering från elevhälsan till nationella vaccinationsregistret

Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret (NVR) är uppföljning av vaccinationstäckning. De flesta barn antas bli vaccinerade enligt schemat för vaccinationsprogrammet. Andelen barn i NVR som har registrerad dos av MPR-vaccin, given i 6-9 års ålder, ligger än så länge under 90 procent totalt. Variationen mellan kommunerna är emellertid stor (25-98 procent). Underrapporteringen kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn med registrerad vaccination i NVR och illustrerar hur väl rapporteringen fungerar. Observera att andelen barn med registrerad vaccination alltså ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att göra det enklare för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, kommer kartorna att uppdateras efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret. Vaccinationer givna i 6-9 års ålder till barn födda 2007 och 2008. Andel (%) av folkbokförda barn 2018-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret. Vaccinationer givna i 6-9 års ålder till barn födda 2007 och 2008. Andel (%) av folkbokförda barn 2018-06-30.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".