Rapportering från elevhälsan till det nationella vaccinationsregistret

Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret är uppföljning av vaccinationstäckning. De flesta barn antas bli vaccinerade enligt schemat för vaccinationsprogrammet. Andelen barn i det nationella vaccinationsregistret som har registrerad dos av MPR-vaccin, given i 6-9 års ålder, ligger än så länge under 90 procent totalt. Variationen mellan kommunerna är emellertid stor (25-98 procent). Underrapporteringen kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn med registrerad vaccination i det nationella vaccinationsregistret och illustrerar hur väl rapporteringen fungerar. Observera att andelen barn med registrerad vaccination alltså ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att göra det enklare för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, kommer kartorna att uppdateras efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret.
Barn födda 2007-2009. Andel (%) av folkbokförda barn 2018-12-31.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".

Kommun

Barn med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret.
Barn födda 2007-2009. Andel (%) av folkbokförda barn 2018-12-31.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".