Rapportering från elevhälsan till det nationella vaccinationsregistret

Ett av syftena med det nationella vaccinationsregistret är uppföljning av vaccinationstäckning för de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. De flesta barn antas bli vaccinerade enligt schemat för vaccinationsprogrammet. Än så länge är emellertid registreringen inte fullständig. På grund av underrapportering (som kan bero både på den tekniska och mänskliga faktorn) blir andelen vaccinerade barn registrerade i det nationella vaccinationsregistret för låg och speglar inte den faktiska vaccinationsgraden. Variationen mellan kommunerna är stor.

Kartorna på denna sida visar andelen folkbokförda barn i 9 års ålder med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret vid tre tillfällen: december 2017, december 2018 och december 2019. Kartorna är därför en illustration över hur väl rapporteringen fungerar och hur registret utvecklas och blir allt mer fullständigt. Observera att andelen barn med registrerad vaccination ännu inte är samma som den faktiska andelen vaccinerade barn för de flesta kommuner/län.

För att underlätta för vårdgivarna att följa utvecklingen inom sitt område, uppdateras kartorna efter varje hel- och halvårsskifte.

Har du frågor, kontakta: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se

Län

Barn i 9 års ålder med registrerad MPR-vaccination i det nationella vaccinationsregistret dec 2017 (födda 2008), dec 2018 (födda 2009) respektive dec 2019 (födda 2010). Andel (%) av folkbokförda barn.

Observera! Statistiken för 2019 är preliminär.

Zooma i kartan med hjälp av + och – samt flytta fokus genom att använda pilarna eller "drag and drop".